Např. někteří dlouholetí dopisovatelé do Zpravodaje nemusí čekat na to, až jim někdo odpoví, což je normální. Logicky by měl odpovědět až po vydání článku. Pan Starosta má většinou článek na A4 i s fotografií a také nečeká na odpověď. Možná, že bude změna ve Zpravodaji, že se bude čekat, zda někdo nechce reagovat na něčí článek, ale jak se dozvím, že něco napsal?  Mně se už stalo, že jeden článek mi nebyl otištěn. Nyní v prosinci 2014 jsem zaslal včas článek, který měl být otištěn v prosinci 2014, ale bylo mně sděleno, že vyjde v prvním čísle Zpravodaje, ale znovu jsem dostal email, že musím počkat, až nějaká osoba bude mít čas na to reagovat, čili já musím čekat a ostatní nemusí. Proč, že by se někomu můj článek nelíbil? Zřejmě se připravuje odpověď na A4, protože je tak složitá a náročná odpověď, bude se muset dělat dlouho a pořádně. Mně trvá článek cca 15 minut.  Zajímavá byla skutečnost, když jsem dostal email, že článek bude otištěn až pozdějším termínu v lednu 2015, tak to paní redaktorka poslala na vědomí ještě dvou osobám, všechno ženy vysoce postavené na radnici. No nevím, třeba nám řídí město nebo aspoň Zpravodaj? Samozřejmě, že o cenzuru nejde ta je zakázaná Listinou základních práv a svobod, pouze jde o nesprávného pisatele článku, který píše jinak než je žádoucí. Já osobně znám i jiné lidi, co jim nebyl otištěn článek ve Zpravodaji, který byl pouze adekvátně kritický, a proto asi vadil.

Odpověď na můj článek bych si představoval asi takto.

Uveřejňování očištěných dokumentů od osobních údajů, které dostávají zastupitelé města k hlasování je moc náročná práce, a proto to nejde, ačkoliv to jinde jde (např. v Trutnově) a krásně bez problémů. Uveřejňování veřejných zakázek od 50 000 Kč místo 500 000 Kč nejde, bylo by to hrozně náročné časově a jinak složité, ač nabídku, kterou nyní posílají vybraným zájemcům, stačí vyvěsit na úřední desku města a na web, plus zadarmo na portál ministerstva, což je veškerá práce. Prodej majetku města je naprosto v pořádku, zejména pokud je znalecký posudek od stále stejného znalce, přestože nyní odhadl cenu za stavební pozemky v ulici Slezská v Jaroměři za 150 Kč za metr, přičemž se tam stejné pozemky v ulici prodaly za více než 600 Kč za metr a prodávalo to samo město! Potom v ulici Velichovská chtěli prodat pozemky v ochranném pásmu za asi 5,45 Kč za metr čtvereční, aniž by si přečetli, že dle klauzule lze změnit po dohodě s VAKem na stavební parcely a nejednou už to má hodnotu 600 Kč za metr, proč to město neudělá samo, když VAK vlastní. Udělají změnu a hned by to bylo za víc, ale bylo by to moc práce. To, že někdo pokřikuje po lidech v 22:15 hodin, nevadí a bůh ví, kdo to byl, leč už byl noční klid, a proto se domnívám, zda nebyl spáchán přestupek rušení nočního klidu?

Mgr. David Jevčák

Někdo musí čekat, někdo nemusí čekat na vydání svého článku ve Zpravodaji?

Napsat komentář