Ve středu 5. listopadu proběhlo první (volební) zasedání Zastupitelstva v Jaroměři. Průběh a výsledek byl předem očekávatelný, přesto je vhodné okomentovat několik zajímavostí. Na jeho začátku po formálních procedurách jsem navrhl, aby volby starosty, místostarosty a členů Rady byly tajné.  U mne a paní Rudolecké bylo předem jasné, že nikdy nebudeme volit nikoho z lidí, kteří se v minulosti podíleli na ostudném prodeji Restaurace Kino a následně skončili na lavici obžalovaných u Okresního soudu v Náchodě. Celá kauza v podstatě vyšuměla překvalifikováním z úmyslného trestného činu na nedbalostní trestný čin s tím, že je promlčen z důvodu dlouhé doby od zahájení tr. stíhání, i když se státní zástupce odvolal. Od revoluce v roce 1989 je tajná volba v personálních záležitostech základním principem demokracie. Tajně se volí Parlament, prezident i ústavní činitelé. Naopak veřejná personální volba je tak vhodná pro totalitní kontrolu voličů, např. v rudé Koreji s diktátorem Kim Čong-unem. A tak jaké bylo moje překvapení při hlasování nového Zastupitelstva v Jaroměři – 17 zastupitelů si odhlasovalo zamítnutí tajné volby a provedení všech voleb veřejně! Holt kontrola radničních souvěrců musí být. Ale pan Klepsa mne a paní Rudoleckou potěšil, že nás nazval „pravým křídlem“.  Alespoň to, když Babišovo hnutí ANO v Jaroměři odhodilo masku a veřejně se svým jednáním  přihlásilo ke spolupráci se současnými i bývalými komunisty. Jaroměřští pravičáci plačte! Jen doufám, že tento ideový veletoč Babišovu ANO spočítáte za necelé dva roky při krajských volbách.

Potom pan Horáček navrhl na starostu pana Klepsu. Řízení volby se ujal pan Müller. Po hlasování oznámil výsledek (Pro/Proti/Zdržel se) v číslech 15/3/1 a nastal údiv. Jaksi panu Müllerovi v 77 letech nějak nejdou počty, protože se mu někde zatoulali dva zastupitelé z celkového počtu 21. A tak se hlasování opakovalo s výsledkem 17/3/1.  Následovala volba místostarosty. Pan Hovorka navrhl na tuto funkci pana J. Kubinu. Při volbě místostarosty jsme se s paní Rudoleckou při hlasování zdrželi, takže volba dopadla 19/0/2. Důvod byl jasný, ideový kotrmelec  Babišova ANO. Navíc jsme nechtěli být a priori vysloveně proti panu Kubinovi, protože si chceme počkat, jak se ukáže při své práci místostarosty ve své případné nezávislosti na panu Klepsovi. I když je to povoleno, docela mne překvapilo, že kandidující hlasovali sami pro sebe. V zaběhnutých demokraciích se volení většinou volby zdrží, ale tady šlo přeci o funkce.

Následnou volbu pěti radních promyšleně řídil starosta pan Klepsa. Než se někdo rozkoukal, hned navrhl na radní paní Kupkovou, pány Horáčka, Hovorku, Vrabce a Poláka.  Teprve potom navrhl pan Muzikář na radní paní Jelínkovou a paní Jelínková zase navrhla na radního pana Libicha. Ale protože předtím v předloženém volebním řadu bylo dáno, že radní se volí v navržením pořadí, došlo ke zvolení pěti radních navržených panem Klepsou. Na volbu paní Jelínkové a na pana Libicha tak vůbec již nedošlo. Josefovští patrioti prostě „utřeli nos“. Možná dostanou na útěchu nějaké  „šidítko“ ve schválené funkci předsedy osadního výboru. Jsem osobně přesvědčen, že paní Jelínková, nebo pan Libich by v Radě byli větším přínosem pro Josefov, než zvolený pan Polák. Na jednáních Zastupitelstev jsem jej většinou vždy viděl jen mlčet a hlasovat s většinou. Z navržených radních jsem hlasoval pouze PRO pana Hovorku, i když se s ním osobně neznám, ale znalost a váženost jeho rodičů byla pro mne dostatečnou zárukou, abych jej volil.

Následovalo schválení měsíčních odměn zastupitelům ve výši 820 Kč btto a radním 1990 Kč btto. S ohledem na vyčerpanost městského rozpočtu jsme s paní Rudoleckou hlasovali PROTI, výsledek však byl 18/2/1. Jaké však bylo moje překvapení, když padl podle pořekadla „každá koruna dobrá“ návrh na schválení možnosti kumulovat (pobírat) současně odměnu jak za sezení v Zastupitelstvu, tak i za sezení v Radě. Výsledek hlasování byl 19/2/0. Proti opět jen paní Rudolecká a já. Jo holt peníze jsou až na prvním místě a věrné je nutné odměnit. Jinak pro osvětlení to většinou bývá tak, že se bere pouze vyšší odměna za vyšší vykonávanou funkci, tedy u radních by to bylo jen za práci v Radě. V Jaroměři však budou radní pobírat obě částky.

Následovalo zvolení tří zastupitelů pověřených k vykonávání občanských obřadů. Zvolení byli paní Asadová a pánové Pálka a Horáček. Hlasoval jsem pouze PRO paní Asadovou, kterou znám a vážím si ji.

Kdo přišel a viděl neprohloupil. Vždyť lístek na divadelní představení stojí tak okolo 200 Kč a to tam hraje většinou tak pět utahaných herců. Tady bylo na jevišti 21 „ochotníků“ a vstupné zadarmo. No to je přeci terno, že?

 Otto Salač, zastupitel

„A TAK NÁM PANÍ MILEROVÁ…“ ZVOLILI STAROSTU, ANEB NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA.

Napsat komentář