Na posledním zasedání zastupitelů 24. března proběhla celkem bez jejich hlubšího zájmu a připomínek aktualizace rozpočtového výhledu města do roku 2018. Možná mnozí si myslí, že to je jen formalita daná zákonem, není tomu tak! Předně se definují aktuální pohledávky (ve výši 3.335.309 Kč) a závazky nebo ručení města (k 31. 12. 2014 = 38.405.039Kč). Z toho je významné ručení města pro DSO Jaroměřsko u ČSOB ve výši více jak 22 mil. Kč a u SFŽP ve výši více jak 10 mil. Kč (zástavou budovy divadla).

V rozpočtovém výhledu jsou potom pro jednotlivé roky vypsány investiční akce, které by se mohly v daném roce realizovat. Je to spíše však soubor zbožných přání nebo sci-fi. Posuďte sami, v roce 2016 by to mělo být investic za více jak 48 mil. Kč, s tím bych při určité nejistotě i souhlasil. Ale v roce 2017 již za více jak 88 mil. Kč a v roce 2018 za více jak 72 mil. Kč, to tedy opravdu pochybuji. Pokud ovšem město nezíská skutečně obrovské dotace od státu nebo od EU. Z hlediska pouze vlastních zdrojů města to je fantas-magorie. Vždyť dle předloženého výhledu bude mít město vždy v daném roce finanční rezervu a volné prostředky ve stejných částkách cca 5,3 mil. Kč. K tomu bych věřil i se získáním dotací max. ve výši 20 až 30 mil. Kč ročně. Očekával bych proto, že v aparátu MěÚ vznikne specializované oddělení opravdu velmi kvalifikovaných  a schopných osob s jediným úkolem = vyhledávat a získávat dotace i donace. Utrácet umí každý, ale získávat prostředky jen málokdo. Rovněž bych doporučoval ustavit z kvalifikovaných odborníků současných a bývalých zastupitelů „Výbor zastupitelstva pro investice a rozvoj infrastruktury města“ s cílem zvýšit efektivitu vynakládaných prostředků města v této oblasti. Stav zchátralosti a zanedbanosti města je obrovský, proto je potřebné pracovat systematicky, koncepčně a také uvážlivě v souladu s potřebami většiny obyvatel města, bez lobbistických vlivů pouze úzce zájmových skupin. Bez takového postupu je schválený materiál OPF-0016-2015-ZM na aktualizaci rozpočtového výhledu pro roky 2015-2018 málo realizovatelný.

Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

Aktualizovaný rozpočtový výhled

Napsat komentář