O Centrum aplikované ekonomie, o.s. (krátce CAE) je sdružení při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Jeho cílem je podporovat datově a fakticky orientovaný ekonomický výzkum s přesahem do veřejné politiky. Členy sdružení jsou primárně studenti a absolventi IES FSV UK.
autoři Vítězslav Titl, Miroslav Palanský, Jiří Skuhrovec

Tato studie je výstupem analýzy dat o darech politickým stranám. Zabývá se především případy, kdy dárci vykazují takzvané rizikové faktory, což jsou například:
 společnosti, které dostávají veřejné zakázky,
 společnosti, které získaly evropské dotace,
 společnosti se zahraničními vlastníky,
 společnosti sídlící v hromadných sídlech,
 společnosti, se kterými bylo krátce po darování zahájeno insolvenční řízení.
Studie dále mapuje případy pochybení politických stran – upozorňuje na praxi darů od městy vlastněných podniků, významnou chybovost dat o dárcích i finančních výkazů politických stran obecně. Cílem studie je podat pokud možno objektivní a vyvážený obraz stávající situace – kterou doposud v tomto rozsahu nikdo nemapoval. Autoři se záměrně zdržují hodnotících soudů, s cílem podnítit věcnou diskusi vedoucí k průhlednějšímu nastavení systému financování politických stran v ČR.
O datech
Pro analýzu byla využita data ze serveru PolitickeFinance.cz, mapujícího financování politických stran. Data o dárcích politickým stranám získává tento server z výročních zpráv politických stran,
které jsou veřejně přístupné v Poslanecké sněmovně. Tato data jsou ručně zanášena do databáze, dále párována s daty z veřejných rejstříků a volně publikována.
Základní informace o jednotlivých dárcích byly získány z Obchodního rejstříku, registru ARES a Insolvenčního rejstříku. Informace o hromadných sídlech a offshorovém vlastnictví byly získány dalším zpracováním těchto dat. Informace o veřejných zákázkách pochází z Věstníku veřejných zakázek a byly dále zpracována a čištěna. Informace o evropských dotacích byly získány ze seznamů příjemců dotací z Ministerstva pro místní rozvoj.
Přehled darů
Tato studie se zaměřuje na analýzu darů politickým stranám mezi lety 2006 a 2013. Data zahrnují strany, které měly ve sledovaném období zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, nebo získaly v parlamentních volbách v roce 2013 nad 1% hlasů. celý článek v PDF

Analýza darů právnických osob politickým stranám

Napsat komentář