Jaroměř má zhruba 23 prašných (nezpevněných) ulic a uliček. Odhadované náklady na jejich rekonstrukci dosahují 53 mil. Kč. Při zhruba ročních investicích 5 mil. Kč do oprav komunikací to je na více jak 10 let práce. Fakt je, že asi více peněz v rozpočtu města většinou na tyto potřebné opravy při současném hospodaření zastupitelstva nezbude. U některých komunikací bude potřebné rekonstruovat nebo doplnit některé chybějící inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrika, …), někde není ani projekt na rekonstrukci. Inženýrsky exaktně vzato je z 23 komunikací k okamžité realizaci možno uvažovat jen s několika málo případy.

Byl jsem proto velmi překvapen iniciativou místostarosty pana Kubiny učinit mezi 21 zastupiteli „anketu“, kterou komunikaci přednostně realizovat. Je to prostě populismus takto rozhodovat o prioritě oprav jednotlivých komunikací. Logicky je přeci správně realizovat opravy tam, kde je projekt a připravené inženýrské sítě pod povrchem komunikací a z těchto několika případů určit priority, podle reálného stavu a občanské vytíženosti komunikace.

No co, vlastně se vůbec nedivím. Na posledním zasedání zastupitelů jsem předložil ke schválení dva návrhy, oba zamítnuté. První byl udělit panu M. Frostovi k 70. narozeninám čestné občanství za zásluhy o vybudování vojensko-historického muzea v Josefově a za propagaci města. Druhý můj návrh (také zamítnutý) bylo ustavení Výboru zastupitelstva pro investice a rozvoj infrastruktury města. Mělo jít o čistě odborný orgán zastupitelstva složený z odborně kvalifikovaných současných a minulých zastupitelů z posledních 25 let. Jeho úkolem mělo být posuzování a doporučování zastupitelům priorit i postupů v investicích města na základě odborných posouzení k maximální efektivnosti vynakládaných finančních prostředků města. Město je velmi zchátralé a zanedbané. Potřeba investic je obrovská a finanční zdroje velmi omezené. Řada zastupitelů je asi přesvědčena, že se svým zvolením do zastupitelstva získala i odborné znalosti a proto nepotřebuje konzultativní orgán skutečných odborníků. Proto tento návrh smetla ze stolu. Takže místo exaktního výběru se bude rozhodovat anketou. ALE POZOR, NIKOLIV MEZI OBČANY, ALE MEZI ZASTUPITELI!

Ing. Otto Salač, CSc.

zastupitel

ANKETA NEBO EXAKTNÍ VÝBĚR?