Časy se mění

Velmi mne potěšila vláda a Babišovo hnutí ANO s prosazováním nového zákona o registru smluv nad 50 tis. Kč uzavíraných municipalitami, tedy státní a komunální sférou. Je to zásadní a průlomový krok ke zprůhlednění hospodaření s finančními prostředky v této sféře. Dokonce někteří

Uvidíme a uslyšíme?

V úterý 24. března proběhlo VI. zasedání zastupitelů města. Z mnoha zajímavých materiálů stojí za zveřejnění problematika zamýšleného ON-LINE audiovizuálního přenosu z jednání zastupitelstev. Má to být jakási náhrada mnou předloženého návrhu na zveřejňování materiálů pro jednání Zastupitelstva, který zastupitelé 25. listopadu 2014

Odpovědnost zastupitelů

Veřejnoprávní korporace (obec) má při nakládání se svým majetkem určité zvláštní povinnosti vyplývající právě z jejího postavení subjektu veřejného práva. Proto platí, že hospodaření s majetkem obce musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Klíčovou povinností je povinnost nakládat

Jaroměř si rozvracet nedáme!

Poslední zasedání se uskutečnilo v aule ve škole Týden potom, co naše místní koaliční radniční parta odmítla můj návrh OOVV-0011-2014-ZM na zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstev s přehršlí argumentů proč to nejde, tak zastupitelé v Trutnově  takové zveřejňování schválili viz. http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/trutnovska-radnice-se-dale-otevira-verejnosti, podobně jednali