Zápach ve městě

Zápach ve městě

Došlo k novému systému svozu komunálního odpadu, smíšený, plastový a papírový. Smíšený odpad se vyváží jednou za 14 dnů. Údajně vše pro občany Jaroměře. „Metodicky“ vše zvládnuto na výbornou. Bohužel všichni občané si nevzali popelnice na plast a papír.  A proto

Komunistický článek ve Zpravodaji

Komunistický článek ve Zpravodaji

Tady je žena spokojená a uznávána. Vyšel článek pod názvem Hlavní funkce obce 1. část, který napsal bývalý zastupitel za KSČM v Jaroměři JUDr. Jaroslav Harvan, bývalý příslušník Sboru národní bezpečnosti před rokem 1989, v této době vystudoval vysokou školu KGB v Leningradě