Velmi mne potěšila vláda a Babišovo hnutí ANO s prosazováním nového zákona o registru smluv nad 50 tis. Kč uzavíraných municipalitami, tedy státní a komunální sférou. Je to zásadní a průlomový krok ke zprůhlednění hospodaření s finančními prostředky v této sféře. Dokonce někteří poslanci chtějí při schvalování zákona prosadit, aby byly také zpětně zveřejněny již uzavřené smlouvy. Za to jim tleskám a přeji jim úspěch. Smlouvy, které nebudou do určité doby zveřejněny mají být zneplatněny.

Po svém loňském zvolení do Zastupitelstva jsem předložil trochu podobný návrh, kdy jsem požadoval, aby naše město zveřejňovalo na svém profilu zadavatele informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, které převyšují hodnotu 50 tis. Kč. V současnosti platí povinnost zveřejňovat zakázky převyšující 500 tis. Kč. Samozřejmě to bylo nadpoloviční většinou zastupitelů 25. listopadu 2014 odmítnuto s argumentací, že by to bylo moc pracné. Jiná města a obce ale již dávno tak činí, nebo alespoň zveřejňují uzavřené smlouvy i na malé částky. Proto jsem nadšen návrhem vládního zákona. Myslím si, že když v naší radniční koalici je zastoupeno Babišovo hnutí ANO, když dokonce má i místostarostu, mělo by prosadit takový postup navržený hnutím ANO ihned a nečekat až na nový zákon. Uvidíme, jestli najdou sílu postavit se odpůrcům větší informovanosti občanů v našem městě. Jejich iniciativu samozřejmě podpořím a to třeba na nejbližším řádném zasedání zastupitelů 19. května.

Otto Salač, zastupitel, 3. 4. 2015

Časy se mění

Napsat komentář