A zase lokalita Na Valech

A zase lokalita Na Valech

Byl jsem upozorněn osobou, která nechce být jmenována, aby neměla poté problémy, že upozornila na propadající se místo nově vybudované lokality Na Valech. Podle fotografie je jasně vidět, že motorová vozidla najížděla na parkovací místo k tomu určené, když se stala