Komunistický článek ve Zpravodaji

Komunistický článek ve Zpravodaji

Tady je žena spokojená a uznávána. Vyšel článek pod názvem Hlavní funkce obce 1. část, který napsal bývalý zastupitel za KSČM v Jaroměři JUDr. Jaroslav Harvan, bývalý příslušník Sboru národní bezpečnosti před rokem 1989, v této době vystudoval vysokou školu KGB v Leningradě