Fost_P4040004

Dne 19. 5. 2015 se konalo zasedání zastupitelstva města. Padl návrh na usnesení, aby pan Miroslav Frost dostal čestné občanství a čestný doživotní titul ředitel Prvního Frostova muzea. Tento člověk je veřejně činný, např. v roce 1982 podepsal Chartu 77. Také daroval sbírku našemu městu v hodnotě cca jeden milion korun a to podle katalogu, ale cena sbírky u sběratelů je mnohem vyšší. Má plno ocenění a vyznamenání za svoji práci až z USA. V současné době pan Frost není zdravotně na tom příliš dobře a je vysokého věku, je těžce invalidní.

Nevím o tom, že by někdo ze zastupitelů podepsal Chartu 77 před listopadem 89, protože to bylo velmi nebezpečné a hrozily represe od státní moci a STB. Nikdo ze zastupitelů města nedaroval městu cca milion Kč. Naopak zastupitelé berou „zaslouženou“ finanční odměnu za svoji práci pro nás, někteří jsou v radě města a opět za odměnu, někteří v různých dozorčích radách, či v statutárním orgánu města a opět za odměnu, v různých městských komisích atd., samozřejmě vše také za nějakou odměnu.

Následovalo zajímavé hlasování o čestném občanství města pro Miroslava Frosta, kdy byli PRO: Ing. Jiřina Jelínková, JUDr. Iva Rudolecká a Ing. Otto Salač, CSc.,

PROTI: Ing. Jiří Klepsa a Josef Horáček,

ZDRŽELI SE: Petr Pálka, František Vrabec, Rudolf Polák, Miloslav Müller, Jiří Kubina, Ing. Jakub Kubina, Ing. Václav Muzikář, Mgr. Bc. Silvie Králová, MUDr. Věra Houfová, Mgr. Josef Hovorka, Kamil Mach, Bc. Pavel Čížmář, Milan Libich.

Následovalo hlasování o čestném doživotním řediteli Prvního Frostova muzea pro Miroslava Frosta, kdy byli

PRO: Ing. Jiřina Jelínková, JUDr. Iva Rudolecká a Ing. Otto Salač, CSc.,

PROTI: Ing. Jiří Klepsa a Mgr. Petr Hovorka,

ZDRŽELI SE: Petr Pálka, František Vrabec, Rudolf Polák, Miloslav Müller, Jiří Kubina, Ing. Jakub Kubina, Ing. Václav Muzikář, Mgr. Bc. Silvie Králová, MUDr. Věra Houfová, Josef Horáček, Kamil Mach, Bc. Pavel Čížmář, Milan Libich.

Žádné čestné bezplatné uznání v Jaroměři se pan Frost nedočkal, obvykle zasloužilí lidé až po smrti, což v Čechách je naprosto normální jev, např. malíři, sochaři atd.

Ti, co se zdrželi hlasování v zastupitelstvu, jsou lidé vysokých morálních hodnot, kteří neříkají tak ani onak, ale na jejich slova možná jednou dojde.

Zásadní chyba byla v tom, že jedině správně měli být navrženi na čestné občanství všichni zastupitelé města, co hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. Domnívám se, že by to mohlo projít. Filosofická otázka zní za co?!

Mgr. David Jevčák

Čestné občanství Jaroměře nebo čestný ředitel dokonce života Prvního Frostova vojenského muzea v Josefově pro Miroslava Frosta!?

Napsat komentář