V článku se uvádí o žádosti na dotaci Komenského most a další pokračování přípravy veřejné zakázky, již sám pisatel si všiml toho, že tam jsou nějaké problémy, zejména jak garantovat cenu díla, když např. průchod na náměstí ČSA č.p. 49 původně měl stát 5 až 7 mil Kč, nyní údajně už 10 až 13 mil Kč.
Na straně 4 rada města schvaluje bod k vyjádření námitce Ing. arch. Blanky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na Komenského most. Tohle asi není problém?
Dále rada města bere na vědomí žádost Ing. arch. Javůrka, sdružení fyzických osob o opětovné posouzení uplatnění náhrady škody za zmařené výběrové řízení na dodavatele stavby č.p. 49. Tohle opět nebude žádný problém?
Na Ministerstvu životního prostředí je problém s losovačkami o dotace, kdy je tam i „projekt Čisté Labe z Jaroměřska“, údajně města budou vracet dotace „půjde o miliony z peněz měst “, týká se to i Jaroměře. Tohle není taky žádný problém?
Pak už je jenom článek pana starosty o nových nádherných zítřcích ve městě a blankytně modré nebe nad námi apod., na které se mohu těšit, dokonce i o rekonstrukci náměstí, na kterou přišel po mnoho jeho letech strávených v zastupitelstvu města, perfektní.
V článku je důležité sdělení starosty, že stavba mostu může probíhat i v zimních podmínkách, co tím chce starosta vlastně říct? Zima začíná 21.12.2014, pak následuje leden, únor atd. zimní podmínky můžou být i v dalších měsících, přesto věřím pevně městu i starostovi, že to zvládnou na 100%.
Doufám, že tím někdo nechtěl říct, že most nebude v 2014, ale někdy až 2015, pokud nám na to někdo milostivě dá peníze! Možná si to špatně vysvětluji, ale z článku jsem pochopil, že město čeká na dárce v podobě Ministerstva dopravy. Zřejmě pod vedením zkušeného ekonoma město má několik let rozpočet nula od nuly, čímž nevytváří přirozené úspory na investice. Kdo nemá svoje ušetřené peníze, tak nemůže investovat do rozvoje, ale tohle na radnici na 100% vědí.

Četl jsem Zpravodaj č. 8 stranu 3 a 4, lehká polemika o článku
Štítky:    

Napsat komentář