rumunska_uliceFotografie: autor neznámý

Obyvatelé ulice Terronská v Jaroměři bojují za lepší stav ulice, jde jenom o chodník a povrch vozovky, což je naprosto legitimní nárok. Pak jsme se zamysleli a řekli jsme si, že tohle nebude jediná problémová ulice. Proto jsme zajeli se podívat do ulice Rumunská, která se nachází na josefovských Ptákách. Při průjezdu ulicí Na ptákách „tunýlkem“ , na první křižovatce ve tvaru T odbočíme vlevo. Ze začátku ulice Rumunská velmi pěkný asfalt na vozovce a chodníky. Poté dojedeme ke křižovatce ulic Rumunská a Polská. Rovně pokračuje ulice Rumunská, když vidíme, že je zde hliněná cesta bez chodníků, která pokračuje na druhou stranu k řece Labe, následně cesta pokračuje vpravo až k bývalému ČSAD, ale je opět pouze hliněná bez osvětlení ulice. Zřejmě došel asfalt při budování ulice Rumunská a je to uděláno tzv. „na půl“. Když prší a je blátivo, musí být tady vymazlené blátíčko. Holinky bych dal jako povinnou výbavu do každé domácnosti. Je vidět, že městu opravy ulic a přeměna prašných cest na asfaltové dělá velké problémy. A to máme v čele našeho města inženýra ekonomie a obstarání peněz na takovéto akce by neměl být žádný velký problém.

– red –

Co ulice Rumunská, jaký má povrch na vozovce a chodníky? Díl 1.

Napsat komentář