prachy

Dne 22.12.2015 proběhlo zasedání Zastupitelstva města Jaroměř. Zajímavý bod programu o tom, že společnost kdysi vyhrála soutěž v r. 2012 na smlouvu o smlouvě budoucí koupi nemovitosti v Josefově. Taková bývalá klasika, že koupí městskou nemovitost pod cenou, když zbourá, vybuduje atd. do 31.12.2015. Vyhrála ekonomicky bohatá společnost. Co se stalo. Společnost poslala na město dopis s tím, že do 31.12.2015 nemohou stihnout vše dle smlouvy dodělat, a proto jim hrozí smluvní pokuta ve výši 3 000 000 Kč, která je platná od 1.1.2016 s účinností kdykoliv při požádání města. Návrh stylem, že jim odpustíme, protože museli investovat jinam do své vlastní továrny a elektrárny. Koho to zajímá. Na zemi leží 3 mil. Kč pro město. Jeden ze zastupitelů upozornil, zda to není trestný čin. Město potřebuje peníze jako sůl.

Zajímavé je chování starosty města. Najednou přerušení oficiální části a jednání zastupitelů o samotě. Starosta prohlásil: „bez Salače a Rudolecké.“ V Jaroměři být zvoleným zastupitelem ještě nic neznamená. Máme tady postkomunistickou politickou kulturu a chování. Proto jsme v roce 1989 zvonili klíči? Šli jednat bez nich. Potřeboval je přesvědčit, aby hlasovali přesně podle toho, jak bylo potřeba. Měl strach, aby někdo neargumentoval proti, čímž by mohli nalomit jiné zastupitele, aby nehlasovali pro nevýhodný návrh společnosti. Zastupitelé mají hájit zájmy města s péčí řádného hospodáře. Není možné, aby byla soutěž na prodej majetku města, kdy někdo vyhraje za určitých podmínek. Ve chvíli nemožnosti plnit slíbený závazek, požádá vedení města o odpuštění své povinnosti ve výši 3 mil. Kč. Co ty ostatní společnosti, které chtěly koupit majetek, že dodrží podmínky soutěže. Jaká je to spravedlnost. Společnost za takovou výhodu nenabídla městu nic, že nebudou muset platit smluvní pokutu. Aspoň 1 mil. Kč ani takto. Ještě předložili kontrolu města na pozemku, že to není celé dodělané, a tedy důkaz jak hrom, tedy můžou chtít smluvní pokutu. Pro koho starosta vlastně doopravdy pracuje? Potom začnou tvrdit, že společnost měla skoro, ale skoro všechno udělané, tak co, hlavně z městského majetku krev neteče. To je pravda, jak nejde o vlastní kapsy, tak žádný zármutek nad ztrátou.

Po městu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brno vybírá pokuty bez pardonu, dále Úřad pro ochranu osobních údajů, ministerstvo chce za DSO Jaroměřsko zatím cca 10 mil. Kč, spor kvůli sportovnímu areálu ASVAJ, znovu o penězích po městě. Ostatní se s městem nemažou. Co město? Město pod vedením starosty má slabost pro některé společnosti a občany. Pročpak nejsou štědří pro všechny – bez rozdílu. Z jakého důvodu jsou na městě stavovské rozdíly?

Kdyby neodpustili smluvní pokutu, město by získalo doplacením 3 mil. Kč pouze tržní cenu nemovitosti, kterou odhadl znalec ve svém posudku. Je v tom něco nespravedlivého? Je jasné, že si úpravy na pozemku dělají podle své potřeby a zájmu. Pouze rozdílný pohled na vedení města a městskou politickou kulturu. Pak může někdo z vedení města brečet, že město nemá peníze! Tímto způsobem vládnutí ani nikdy mít nebude. Kam se podíváte, tak všude jsou potřeba peníze. Minimálně dvě prašné komunikace už by byly krásné a opravené. Ale nebudou! Není peníz, není láska. Totéž platí o prašných komunikacích.

IMG_1315

Vendelín Novák

Demokracie nebo autoritativní chování a styl vlády. A co korupce