hasic

Došlo k pozitivní změně a nová profesionální zbrojnice bude stát místo staré Na Valech v Jaroměři. Tu starou pomáhali budovat hasiči dobrovolní, tedy neprofesionálové.

Pamatuji si na případ, když hrozilo vzplanutí uhlí, tak přijeli a odhazovali uhlí, zalívali vodou, celou noc hlídali, aby nedošlo k samovolnému vzplanutí, ač ve sklepě bylo z důvodu léta a sálajícího tepla z uhlí strašné vedro. Dobrovolní hasiči jsou lidé, kteří jsou ochotni o svém volnu pomoci druhým.

Nyní jsem se dozvěděl, že na městě bylo rozhodnuto, že neprofesionálové dostali z bývalého pozemku jenom špičku a k tomu takovou dřevěnou chatku!? Myslel jsem si, že budou mít klubovnu a vozy u profesionálů. Zatím je všechno na tzv. čestné slovo, čímž jejich situace po právní stránce není ideální. Možná by bylo moudré, aby zastupitelé města učinili dodatek ke smlouvě s profesionálními hasiči o tom, že mají podmínku, aby měli neprofesionální hasiči klubovnu u nich a hlavně i svoji techniku. Zatím to působí, že se do nich koplo jako do špinavého prádla. Třeba se mýlím, ale nemám z toho příliš dobrý pocit. K hasičům by se měla projevovat větší úcta, nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat. Z neprofesionálních hasičů vznikají profesionální hasiči, když je mladý a vezmou ho. Ale i staří hasiči mají právo na slušné zacházení.  Kdo jiný by měl chránit neprofesionální hasiče než vedení města.

Co není uvedeno ve smlouvě o převodu pozemku, jako by neexistovalo.

Vendelín Novák

Dobrovolní hasiči asi trochu na druhé koleji, aniž by chtěli