10347239_10201029367656092_4231785647659858971_n

V úterý  3.  června  proběhlo  zasedání  Zastupitelstva,  kde  byl  přednesen  návrh  na úpravu rozpočtu města ve výši 461 tis. Kč k navýšení investiční akce – Stavba pasáže v č. p.  49.  Tato v současnosti nepotřebná pasáž („tunel“), která povede z náměstí ČSA na palouk Na  Valech, má zatím v I. etapě stát přibližně 12.9 mil. Kč. Již krátce po zahájení stavby tedy padl  první návrh zvýšit cenu této drahé stavby o 461 tis. Kč. Kupodivu se u přítomných zastupitelů  nenašlo  potřebných  11  hlasů  ke  schválení. Po  dohadovacím  řízení  však zastupitelé  schválili  navýšení rozpočtu této stavby „alespoň“ o 300 tis. Kč – viz. usnesení 0200-07-2014-OPF-ZM. Peníze jsou požadovány na řešení založení základů dvoupatrové železobetonové věže  se schodištěm a s výtahem, která má být postavena u č. p. 49 Na Valech. Najednou se zjistilo,  že  podloží  je  navážka.  Bodejť  by  ne!  V těchto  místech  od  doby  ranného  středověku  tekla  voda  v obranném  příkopu,  posléze  v náhonu  k mlýnu,  který  stál  přibližně  v místě  dnešní  pošty.  A  nebyl  to  žádný  potůček,  neb  na  něm  v 17.  a  v  18.  století  stály  třeba  haltýře.  Po  zániku mlýna koncem 19. století se náhon změnil ve stoku a posléze v „močál“. V roce 1935  byly  do  dna  koryta  hustě  zatlučeny  piloty  (viz.  foto)  a  na  ně  teprve  mohlo  být  položeno  kanalizační  potrubí. Vše  bylo  potom  zahrnuto. A tohle  podloží má  nést mohutnou  a těžkou  železobetonovou  věž!  A  tak  vysoká  cena  této  v současnosti  nepotřebné  stavby  začíná „bobtnat“ o vícenáklady. Doufejme jen, že pasáž – „tunel“ si nevezme příklad z tunelu  Blanka v enormních vícenákladech prodražujících stavbu.

Ing. Otto Salač, CSc.
Drahá pasáž v č. p. 49

1 komentář u „Drahá pasáž v č. p. 49

  • 4.7.2014 (13:32)
    Trvalý odkaz

    IGP snad nebyl k VŘ předáván – snad kvůli stávající zástavbě nebylo možné provést průzkum přímo na místě budoucí stavby. I proto návrh z větší části počítal se založením na ŽB pilotách ukotvených 0,5 m do skalního podloží. Je možné, že bylo nutné pilotáž rozšířit – podle odsouhlaseného navýšení ceny ale odhadem o 100-150% (??). Stavbu bych bral i jako vizionářský pohled na budoucí využití a zpřístupnění prostoru na valech. Zaráží mne jen důraz na zvolené materiály a povrchy (sklo, nerez, špičková a velmi drahá betonová konstrukce – 3-8x dražší než by stačilo a navíc z dovozového cementu) vedoucí do současného prostoru „Chanova“. Přitom v zadání není ani kamerový systém už jen kvůli předstírání zájmu o jakoustakous ochranu stavby po dokončení – sprejer je v Jaroměři asi neznámý pojem. Přízemní prostory stávající budovy navíc nejsou předmětem rekonstrukce (pouze zásah do obv.pláště).

Napsat komentář