26092015138

Ve dnech 26. 09. – 27. 09. 2015 proběhla v Pevnosti Josefov akce: „EXPO MILITARIA“. Účastnily se jí vojenské kluby se zaměřením na období do roku 1914, 1914 – 1920, 1938 – 1945, až do současnosti. Návštěvníci při vstupu do areálu dostali pěkně zhotovený plánek s podrobným popisem, kde se konají prezentace klubů včetně jejich přednášek. O bitvy různých období se postarala Československá obec legionářská.

Takovéto shromáždění různých vojenských klubů bylo to nejlepší, co mohli pořadatelé vymyslet.

I mimo přednášek jste mohli na prezentačních místech klubů získat zajímavé informace o období, které vás zajímalo.

Vše se konalo na Ravelinu no.XIV. Připojení prohlídek s průvodcem do vojenské nemocnice a do „čtvercáků“ celou akci pěkně doplnilo. Návštěvníci si mohli také prohlédnout expozice na Bastionu no. IX a na Traxlerově sýpce.

Za to vše bych chtěla „klukům ze XIV“ poděkovat a doufám, že se taková akce bude někdy v Josefově opakovat.

J. Chumová

EXPO MILITARIA