Ve Zpravodaji č. 4/2015 věnoval pisatel článku „Hlas lidu“ jeden odstavec prodeji městských bytů, které se uskutečnily v roce 2006. Podle něj prodalo Město Jaroměř nájemníkům byty za pouhých 10% tržní ceny – jak šlechetné to tehdy bylo gesto…

Na podzim r. 2005 zástupci Města Jaroměř na schůzkách v jednotlivých domech informovali nájemníky o zamýšleném prodeji bytů, a to za částky rovnající se 20% tržní ceny. Zároveň nás upozornili, že byty musíme koupit všichni, pokud bychom je nekoupili my, město prodá celý dům i s nájemníky – později jsme se také dozvěděli, kdo byli případní zájemci. Počátkem roku 2006 na jednání zastupitelstva našeho města byl jedním z bodů právě prodej bytů. Nevím, zda byl pan „Zbyněk Ježík s kolektivem slušných lidí“ přítomen jednání v Základní škole Na ostrově, ale podle toho, co napsal, tak nikoli. Na tomto jednání byli přítomní občané nejdříve informování o záměru prodeje za 20% tržní ceny, během jednání pak bylo navrženo jedním představitelem města snížení na 15% tržní ceny. Načež se přihlásil ing. Otto Salač Csc. a přednesl návrh, aby byly tyto byty prodány současným nájemníkům za 10% tržní ceny. Svůj návrh zdůvodnil tím, že domy jsou zanedbané, město do nich za celá léta / kromě havarijních případů/ nic neinvestovalo, a že rozdíl 10% v ceně budou moci použít příští majitelé k částečnému zvelebení domů.

Na tomto jednání zastupitelstva bylo tolik lidí, jako snad nikdy předtím a ani potom, protože přišli všichni, kterých se projednávané téma bezprostředně týkalo – vždyť nikdo nechtěl přijít o střechu nad hlavou a o byt, za který platil nájem třeba i 30 let!

Většina nájemníků domů určených k prodeji byla rozumná a do koupě bytů šla. Někteří však neměli žádné úspory a už samotnou koupi bytů byli nuceni řešit úvěrem. Ale byt byl jejich a nebyli prodání podnikatelům /nebo spíš podnikavcům ???/ jako v některých případech.

V našem domě jsme za 3 roky po zakoupení bytů přistoupili k celkové revitalizaci /nová okna, kompletní zateplení včetně střechy, nové balkóny atd./ a tuto akci jsme byli nuceni řešit několikamilionovým úvěrem na 20 let, který v některých případech budou splácet ještě naše děti. Už na počátku splácení úvěru jsme začali dále šetřit, abychom pořídili nové výtahy za hotové a vyhnuli se dalšímu úvěru a především nekřesťanským úrokům.

Rozepisuji se takhle podrobně proto, protože bezpečně vím, že drtivá většina z nás, kdo si díky „blahosklonnosti“ tehdejšího zastupitelstva byty zakoupili, si je nekupovala ke spekulaci. Jako že si byt povinně 3 roky ponechají /což je v kupní smlouvě uvedeno/ a poté je se značným ziskem prodají, tak jak se to stalo v některých případech levných prodejů městského majetku a tak jak se to stalo ve dvou případech i v našem domě.

To, že se podle pisatele výše uvedeného obšírného chvalozpěvu, stalo naše město díky rekonstrukcím prodaných domů ještě krásnější, to není určitě zásluhou tehdejšího zastupitelstva. Pokud tím Jaroměř zkrásněla, tak je to díky všem „obyčejným“ lidem, kteří se na mnoho let zadlužili, aby jim jejich nabytý majetek nespadl na hlavu, protože už v době prodeje byly některé domy / i díky nepéči původního majitele/ v žalostném stavu a třeba i za zenitem své životnosti.

Závěrem bych ještě ráda podotkla pro všechny, kteří mají krátkou paměť, že na podzim roku 2006, tedy v roce, kdy se o těchto prodejích rozhodovalo, se konaly volby do městského zastupitelstva. A příští zájemci o židle v zastupitelstvu určitě neměli zájem na tom, aby si své potencionální voliče rozzlobili a tím přišli o jejich hlasy. To byl zřejmě jeden z faktorů, proč nebyl tehdy návrh ing. Salače smeten ze stolu, tak jak jsme toho svědky v současnosti.

Pokud se pisatel článku „Hlas lidu“ sám řadí k poctivým lidem, tak by měl své příští články psát objektivně a pravdivě a nepřekrucovat skutečnosti, které se dají dohledat /např. v zápisech z jednání zastupitelstva/. Aby pak nemusel někdo „z žumpy“ uvádět na pravou míru jeho dezinformace, nesmysly a možná i lži. Nebo se domnívá že „mlčící většina“ je hloupá a nic si nepamatuje?

A poslední poznámka: nad výrazy, kterými je zhusta prošpikován příspěvek do veřejného periodika autorů Ježíka a spol., jako např.: „duševní mrzák, kreatura, kydání hnoje“ a jiné perly, zůstává opravdu SLUŠNÝM lidem rozum stát.

Hana Nováčková

Hlas lidu ve Zpravodaji č. 4/2015

Napsat komentář