road-1072823_960_720

31.12.2016 skončilo hospodaření této společnosti se ziskem po zdanění ve výši 45 076,91 Kč. Přitom tato městské společnost hospodaří na lesní půdě o výměře 1 052 hektarů. Náklady společnosti a výnosy byly cca nula od nuly až na těch zbylých 45 tisíc Kč. Stálých zaměstnanců mají pouze 5. Ale nejdůležitější sdělení všem v roce 2016 byla nízká výkupní cena za dřevo, a proto bylo kácení omezeno na minimum, čímž došlo k ušetření 1 645 m3. Dále jednatel společnosti Jaroslav Němec píše, že celkový prodej dřeva byl 4 362 m3, průměrná prodejní cena (tržní) 1 621 Kč/m3. Došlo k obnově lesa výsadbou, což je běžná věc. Zemědělec také každý rok seje obilí, jinak by nemohla být v budoucnu úroda. Dne 11.8.2017 došlo k silnému větru v České republice a tím, polomům na stromech a škodách v lesích. Ano, cena za dřevo směrem prudce vzhůru nevzroste ani náhodou. Kdybyste drželi plán těžby v roce 2016, tak jednoduchá matematika 1624 m3 krát průměrná tržní cena 1621  Kč/m3 je krásných 2 666 545 Kč. Nechápu, proč jste dřevo netěžili, a jak víte, že výkupní cena dřeva bude v roce 2017 vyšší, oproti roku 2016. A nepřítel lesa lýkožrout smrkový stále na jiných místech republiky vesele bují dál. Opravdu si myslíte, že ceny poletí vzhůru třeba na 2 000 Kč/m3?!

Viděl jsem video o zkáze lesa na Prorubech – městské lesy. Za kolik si myslíte, že tu kulatinu prodáte? Dnes budete muset prodávat jako o život, ale nejste jediný, co mají stejný problém s lesem – kalamita z důvodu větru. Cena dřeva bude klesat. Proč jste neplnili plán v roce 2016 a neprodávali za dobré ceny v roce 2016?

Já si osobně myslím, že jednatel společnosti je zralý na okamžité odvolání a celá slavná dozorčí rada za neuvěřitelnou obchodní naivitu. Takto nikdy dostatečně nepřispějete do rozpočtu města, který velmi potřebuje peníze.

PS Tohle je cena ministerstva, která není tržní, ale pro orientaci:

V Y H L Á Š E N Í průměrné ceny dřeva pro rok 2017 k výpočtu poplatku za odnětí lesních pozemků.

 Ministerstvo zemědělství podle § 49 odst. 3, písm. f) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, vyhlašuje průměrnou cenu dřeva k určení výše poplatku za odnětí lesních pozemků pro rok 2017 ve výši 1 049,- Kč/m3.

 Vyhlášená průměrná cena dřeva nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

images 2

Hospodaření společnosti Městské lesy Jaroměř s.r.o.