Dne 13. ledna proběhla neveřejná porada, na které zastupitelé předběžně řešili, které INVESTIČNÍ akce zafinancovat v roce 2015. Rozpočet schválený 22. prosince lze nazvat „provozním“ rozpočtem města. Investice se většinou schvalují až v následujícím kole, kdy se koncem kalendářního roku „sečte“ přírůstek v městské kase z daňových výnosů a zůstatek nevyčerpaných financí z uplynulého roku. Do následujícího roku  a do jeho rozpočtu se také převádějí alokované finance na NEDOKONČENÉ akce a na „průběžky“ rozpracovaných záležitostí. Z roku 2014 do roku 2015 je toho za skoro 35 milionů korun. Tam by většinou nemělo docházet k rozpočtovým změnám.

Finanční prostředky (zůstatky na účtech a do konce kalendářního roku získané daňové příjmy města), které jsou tzv. disponibilní a lze je využít třeba na financování nových investičních akcí, jsou právě předmětem druhého kola schvalovaného rozpočtu města. Na začátku roku 2015 to je necelých 30 milionů korun, což je velmi milé překvapení. Za ně patří poděkování především dobrému hospodaření vedoucí Finančního a plánovacího odboru MěÚ. I když se cca 30 mil. Kč může zdát hodně veliký „balík“ peněz, v hodně zanedbané Jaroměři to není vskutku mnoho. Například v Náchodě (cca 21 tis. obyvatel), kde budou letos na investicích šetřit, jde do veřejných staveb 105 mil. Kč! I tak jsem s cca 30 miliony korun v Jaroměři spokojen, mohlo být i hůře. Osobně rozděluji požadavky na investice zhruba do čtyř kategorií. Tou první, s nejvyšší prioritou, jsou akce již něčím vyvolané, nebo podložené nějakou cizí dotací s nutným finančním podílem města. V této kategorii vidím např. podíl města k dotacím na revitalizaci ZŠ B. Němcové nebo na akci MŠ „Zahrady jaroměřských dětí“. Rovněž to je pokračující příspěvek na úklid Josefova, II. etapa rozestavěné a dle mne zatím nepotřebné pasáže v č.p. 49, také na financování realizace nutné komunikace Na Valech (podmínka budoucí možné opravy Tyršova mostu). V této kategorii je více akcí, v souhrnu jsem jich osobně nasčítal za více jak 11 mil. Kč.

Druhou významnou kategorii investic vidím v akcích řešících např. havárie nebo opravy (mostů, poškozených střech, životně důležitých části škol – okna, kotelny, atd.). Nelze opomenout i akce vyvolané bezpečností – např. evakuační výtah v „důchoďáku“. Konkrétně v této kategorii vidím potřebu opravy mostů Na Karlově nebo v Průmyslové ulici pod Josefovem. U mostu v Průmyslové ulici budou letos opravena pouze havarijní zábradlí, na zbytek oprav bude zajišťována dotace tak, aby celková oprava mostu proběhla v roce 2016. Alespoň já v tento slib ostatních zastupitelů věřím. V letošním roce je potřebné udělat velmi důležitou kanalizaci Na Žižkově. Oprava střechy „malé“ ZŠ Boženy Němcové byla zatím odložena, místo toho došlo k povýšení financí na výměnu oken školy. Uskuteční se oprava střechy na „zimáku“, na „plavečáku“ bude zatím jen „zalepení děr“. Celková rekonstrukce „plavečáku“ byla odložena až na dobu po vypracování studie na energetické úspory a na rekonstrukci celého areálu. Studie ovšem není ještě prováděcí projekt, takže nevím, jak brzo na slibovanou opravu dojde. Letos se uskuteční rekonstrukce kotelny ZŠ Na Ostrově, oprava havárie opěrné zdi u MŠ Lužická. Také dojde ke statickému zajištění sýpky v korunních hradbách v Josefově. Odložení některých akcí na pozdější dobu se mi sice nelíbí, ale množství peněz je omezené.

Do třetího pořadí důležitých investic zařazuji především zajištění projektových dokumentací k řadě mnoha dalších, nesmírně potřebných investic (např. oprava Tyršova mostu, budování nových komunikací nebo energetických a odpadových koncepcí). Dojde i na generální opravu jednoho hasičského vozu. Teprve do čtvrté kategorie důležitosti osobně zařazuji obrovské množství dalších potřebných investic. U některých nejsem přesvědčen o nutnosti jejich okamžité letošní realizace (např. expozice výstavy J. Žáka v pasáži čp. 49 za čtvrt milionu korun nebo elektronizace malé zasedací místnosti MěÚ, atd.). Také je, dle mého názoru, nutné nechat alespoň 1,5% celkového rozpočtu města v rozpočtové rezervě na neočekávané výdaje. Žádný rozumný člověk nežije rozpočtově, jak se říká „z ruky do úst“, tedy bez rezervy. V rozpočtové rezervě města by mělo být stále k dispozici cca 4 mil. Kč.

Investiční rozpočet se bude veřejně schvalovat na zasedání ZM 3. února v Josefově. Každý občan tam má právo k němu podávat návrhy na změnu v prioritách.  Slovo mu musí být kdykoliv v tomto bodě jednání uděleno! Je jen na občanech, jestli se seznámí s návrhem města na úpravu rozpočtu (věřím, že jej MěÚ včas zveřejní) a přijdou na zasedání ZM vyjádřit svoje požadavky.

Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

Investiční rozpočet na rok 2015

Napsat komentář