Z různých zdrojů z Jaroměře jsem se dozvěděl zajímavé, podivné  snad i těžko uvěřitelné okolnosti týkající se muzea v Josefově.
Pan Miroslav Frost (nar. 1945) nashromáždil velkou vojenskou historickou sbírku. Potom dostal nabídku na umístění sbírky do Terezína nebo Josefova, rozhodl se tedy pro Josefov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Válečné muzeum nebudujeme proto, abychom válku chválili, ale abychom upozornili, co peněz a úsilí lidstvo věnuje na ničení lidských životů“, říká Miroslav Frost, který se rozhodl vybudovat První soukromé vojensko-historické muzeum v Čechách.

Muzeum se jmenuje První vojensko-historické muzeum M. Frosta. V r. 2004 věnoval městu část sbírky ve hodnotě 110.270 Kč. V r. 2011 věnoval městu další část sbírky za 410.300 Kč.
Starosta Ing. Klepsa uvedl, před svědky, že po odevzdání další části sbírky městu, se nemusí pan Frost obávat, že by došlo k nějakým změnám, týkající se jeho osoby, či vyhazovu z muzea ap. Pan Frost řekl, že v r. 2015 odevzdá celou sbírku městu a ukončí svoji práci v muzeu. (Už tehdy měl však podezření, že starosta slovo nedodrží.) Pan starosta Ing. Klepsa na něj naléhal, a proto dne 21. června 2013 předal další část sbírky v hodnotě 400.600 Kč.
Pan M. Frost věnoval městu sbírku vyčísleno na 921.170 Kč. Pozn.: Podle odborníků se však jedná o nízký odhad, protože sběratelská hodnota je kolem 5 mil ! Kč. Pan Frost městu odevzdal cca 40% své sbírky, ač měl v úmyslu odevzdat 100%. Kdo z nás by věnoval městu takovou sbírku, která se dá pohodlně zpeněžit?
Když se pevnost, vojenské muzeum a muzeum W. Matušky spojilo dohromady, stal se ředitelem pan Vašata s maturitním vzděláním, přestože ostatní uchazeči o tuto práci měli vysokoškolské vzdělání v oboru historie a turistiky. Potom, po naléhání starosty, podepsal pan Frost novou smlouvu jako správce depozitáře, nikoliv jako ředitel. A spolupracovníci p. Frosta? Ti už zřejmě neměli vůbec žádnou šanci, na něčem se podílet.

Od dubna 2014 probíhala inventarizace sbírky. Ředitel muzea mu předložil výpověď na vlastní žádost dne 17. června 2014, kterou odmítl pan Frost podepsat (viz příloha 1), aniž by si ji sám napsal. Dne 18. června 2014 napsal dopis paní tajemnici, že odmítá výpověď, bohužel do dnešních dnů nedostal odpověď (viz příloha 2).

20. června 2014 se pan Frost psychicky zhroutil, a to zejména díky tlaku vyvíjeném na něj ze strany starosty Ing. Klepsy a ředitele p. Vašaty, do dnešních dnů. Zřejmě starosta zapomněl, co slíbil.

Pozn.: V r. 1986 pan Frost podepsal Chartu 77 ( nynější starosta Klepsa v té době studoval) Pan Frost nemá část nohy, je invalidní důchodce.

Je zřejmé, že někdo si léčí mindráky na postižených nebo starých lidech, nebo jak jinak to celé vysvětlit?

Pan Frost sbírku uskutečnil pro nás, naše děti a vůbec další generace, což je úctyhodné a hovoří za všechno.

Mgr. David Jevčák

PS: Za dobrotu na žebrotu je klasické pořekadlo, ale v Jaroměři za nynějšího vedení radnice, funguje velmi dobře. Mj. jsem se dozvěděl, že v muzeu mají funkční gilotinu. Doufám, že pan Frost na ní neskončí proto, že vytvořil něco pro veřejnost bez zištných výhod.

Pan Frost udělil souhlas s uveřejněním žádosti o rozvázání pracovního poměru dohodou, jeho dopisu a fotografie.

Příloha 1

IMG_0992

Přiloha 2

IMG_0993

Jak starosta drží slovo aneb Frostovo muzeum bez Frosta (Oskar s Lojzou se domluvili)

1 komentář u „Jak starosta drží slovo aneb Frostovo muzeum bez Frosta (Oskar s Lojzou se domluvili)

Napsat komentář