Dobrý den,

obracíme se i na vás s prosbou o zveřejnění pochvalného dopisu, který zasíláme v písemné formě na vedení města (starosta, rada města, zastupitelé města).

V elektronické podobě byla  tato pochvala také dnes zaslána do Jaroměřského a Josefovského zpravodaje s prosbou o zařazení rubriky Čtenáři píší.

Zda a jak bude článek vydán, to je asi ve hvězdách. (email)

Starostovi města Jaroměř

Ing. Jiřímu Klepsovi

V Jaroměři 17.2.2015

Jako na bitevním poli

S velkou úctou k bojovníkům, kteří se účastnili bojů v okolí francouzského městečka Terronu za první světové války, chválíme současné, ale i minulé vedení „našeho“ města. Tuto pochvalu udělujeme za důsledné dodržování původního stavu ulice, která sic viditelně neoznačená, ale přesto nese název Terronská. Jak současné, tak i minulé vedení „našeho“ města zdárně odolává již několika zaslaným prosbám a žádostem o zcivilnění této „ulice“. Vždy bylo obyvatelům a občanům vysvětleno, že ještě nenastal čas, jelikož:

• v blízkosti se prováděla rekonstrukce ulice Bachmačská, musí se opravit ulice také v jiné čtvrti (trochu se nepovedla, ale co naplat) – cca rok 2005

• nejdříve je potřeba provést rekonstrukci kanalizace a vodovodního řádu – cca rok 2007

• v blízkosti se prováděla rekonstrukce ulice Obránců míru, je více frekventovaná, než ta vaše (tam asi jenom chválit) – cca rok 2009

• atd…

Čas letí, a nedovedeme uvést přesné roky, proto cca. Jednou někdo z vedení města, asi před 10 – 15 lety napsal, že záměrem města je každým rokem zpevnění dvou prašných ulic. To jsme se onehdá zaradovali. Konečně pěkný plán. Ovšem jaká naivita nás omámila. Toliko slibů co jsme dostali. Proto znovu chvála za váš vzdor vůči otravným občanům.

I když na podzim 2014, nevíme jakým přičiněním, někdo „vyměkl“ a rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řádu započala. To, že jedna firma vysoutěžila a přeprodala druhé, která následně provedla část a zbytek prací přeprodala třetí, je bohužel v našich krajinách zcela obvyklé. Ovšem i těmto třem firmám, a osobám, které přebírali toto dílo, je nutné udělit pochvalu. Nějakým nedopatřením se bohužel nepodařilo do spodní části „ulice“ zakomponovat jímací kanály na dešťovou vodu – výborný krok k zachování dostatečné vláhy a tudíž měkkosti povrchu „ulice“.

• Proč obyvatelé a občané chtějí zpevněný povrch vozovky?

• Proč obyvatelé a občané chtějí odvodnění vozovky?

• Proč obyvatelé a občané chtějí zpevněné chodníky?

• Proč obyvatelé a občané mají do práce, do obchodů, na procházky chodit v čisté obuvi?

• Proč obyvatelé a občané nemají mít auta, kola, kočárky zašpiněná od bláta?

• Proč obyvatelé a občané při vracení do svých domovů nemůžou skákat přes bláto a kaluže?

Co je na tom divného? Co vlastně chtějí?

Mají kanalizaci. Mají vodovod.

A navíc.

Jednou pozveme filmaře a s dobrým pocitem lehce vydělaných peněz, jim tuto ulici pronajmeme k natáčení filmu o rekonstrukci výše zmiňovaných bojů. Vždyť filmová technika si s okolními budovami lehce poradí.

Pro přehlednost přikládáme:

• autentickou fotografii ulice Moulin z obce Terron-sur-Aisne z období října 1918 (zdroj: občanské sdružení Svornost – www.svornost.com)

(Microsoft Word - ULICE Terronsk341 - II - starosta)

• a „ulici“ nesoucí jméno Terronská, zřejmě na počest bitvy u tohoto města, kde byla nasazena brigáda čs. legií, která s úspěchem bojovala proti německým jednotkám.

(Microsoft Word - ULICE Terronsk341 - II - starosta)

Chválí a případná poděkování k uděleným pochvalám přijímá za obyvatele a občany nejen ulice Terronská:

Ing. Petr Valášek, Terronská 287, Jaroměř

Zdeněk Blažek, Terronská 315, Jaroměř

email: Motto : Zlo není ve zlu samém, ale v ochotě lidí je trpět.   v záhlaví vaší webové stránky se mě zdá příznačné.

To nás opět vybičovalo k boji za zkulturnění ulice Terronská.

POZNÁMKA:

Dne 18.2.2015 jsme byli informováni paní Vejvodovou, že článek „Jako na bitevním poli“ bude vydán v Jaroměřském a Josefovském zpravodaji. Děkujeme, bojujeme na všech frontách.“

Ing. Petr Valášek

Jako na bitevním poli

Napsat komentář