JK_O1_tren

Podle Zpravodaje č. 15 – 16, přijela delegace z města Toul do Dobrušky a Jaroměře. Město plánuje přátelský vztah právě s Toul. Město Jaroměř má partnerství s městem Ziebice v Polsku, ale to je již takřka pouze na papíře.

Největší problém možná bude naše delegace u nich v Toul, kdy po pohoštění a pití zadarmo se to tam může tzv. zvrhnout k hloupým řečen jako minule v Polsku v Ziebicích, a to vůči Polákům, jenomže oni rozuměli těm hloupým žvejkům, a proto taky hledají v Čechách nového partnera. Ono pití zadarmo dělá své.

Je jasné, že starosta chce jet do Toul a navázat s tímto městem určité přátelství, což je naprosto v pořádku a dobrá myšlenka. Ale pozor, Francouzi jsou národem „vykačů“. Prostě tam frčí vykání. Je velká výhoda, že je třeba tlumočník, protože starosta neumí francouzsky a ani jeho angličtina není na takové úrovni, aby mohl plynule hovořit. Předpokládáme, že nalívat se bude skoro zadarmo.  Ještě velký pozor na hrozící nebezpečí striptýzu, všichni víme, že starosta má v určitém opojení alkoholu takový neblahý zvyk, byl přitom i vyfocen.  Asi by bylo vhodné, aby nejel na návštěvu do Toulu sám, ale s někým, kdo ho bude „hlídat“, aby nepřebral a nezačal striptýz. Nevíme, ale možná by to Francouzi nerozdýchali stejně jako Poláci.

Aby někdo v opilosti neřekl své názory na Francouze? Ostuda v Polsku a nyní do Francie? Alkohol je dobrý kamarád, ale špatný přítel. Nejhorší je, pokud vám někdo nalévá zadarmo. Někteří lidé si myslí, že musí v tuto chvíli vypít rybník. Bohužel při setkávání delegací se nalévá vždy zadarmo! Opít se jako mužik a potom plácat opilecké chytrosti? Kdyby si aspoň dávali pozor na to, co vypouštějí z úst. Urazit člověka není žádný problém, ale napravit vyřčená slova je velice složitá věc.

PS: Delegace z Jaroměře, dejte si podobné moto, jako z pohádky s názvem S čerty nejsou žerty – hlavně žádný alkohol!!!  Abyste neskončili ve francouzských legiích v Africe.

Redakce

č. 1390 frantík

Jaroměř hledá nové partnerské město