Současný stav jaroměřské radnice je infikován paralýzou způsobenou leností a neschopností vedoucích odborů i samotného vedení města. Starosta města se zabývá především svými kšefty, nový místostarosta se rychle adaptoval a vyjma dvou vět na čtyřech zasedáních zastupitelstva  ( „kandidaturu přijímám“, „souhlasím, smlouva s Citelum je nevýhodná, měli bychom vysoutěžit nového provozovatele“ – asi myslí REMO s.r.o.), není od něj žádná činnost vidět. Ty nejzákladnější povinnosti, které jim ukládá zákon o obcích neplní! Zápis ze zastupitelstva má být do deseti dnů po zasedání Zastupitelstva města připraven k nahlédnutí. Z posledních čtyř Zastupitelstev města zápis v termínu připraven nebyl !!!  A i když se uráčí nakonec zápis předložit je nekonkrétní, nejasný a málo obsažný, vypadající jako tajný dokument agentů radniční kontrarozvědky.

Netransparentnost, neschopnost, lenost, to jsou typické znaky jaroměřské veřejné správy ve smyslu, hlavně ať se občan nic nedozví, a když se už někdo domáhá informací, tak mu to co nejvíce zkomplikovat. Model transparentní veřejné správy je například v sousedním městě Náchod. Jednání zastupitelstva města Náchod je možné již několik let sledovat prostřednictvím internetu v přímém přenosu (popř. využít videoarchív). Veškeré podklady pro jednání zastupitelstva jsou k dispozici pro všechny občany, nejen pro zastupitele a vždy deset dnů před zasedáním zastupitelstva na internetových stránkách města. V Jaroměři byl předložen tento návrh obrodnou stranou Jaroměř Náš domov zastupitelem ing. Otto Salačem, bohužel, mimo JUDr. Ivy Rudolecké z téže strany, nikdo z ostatních zastupitelů návrh nepodpořil, i přesto, že tito lháři a podvodníci slibovali před volbami otevřenou transparentní radnici.

Neplnění si svých základních povinností v soukromé firmě vede automaticky k výpovědi dotyčného, neplnění základních povinností ukládané zákonem jaroměřského úředníka neznamená nic zásadního. Jaroměřská matrix radnice ctí jiná pravidla, ty zajišťující schopnost duševní gymnastiky velkých rozsahů před principálem Klepsou.

Jiří Košťál

Jaroměřské vedení města zkolabovalo.

Napsat komentář