stock-photo-water-running-in-to-a-water-stream-from-a-sewer-103716227

Přišel člověk z organizace, která dostává dotace od města na činnost, normálka. Pak od něj padla jednoduchá otázka, zda víme skutečnost, kdo dostal 3 788 424 Kč. Napadl mě fotbal. Ne. Hokej. Ne. Technické služby. Ne. Ženy bývají chytřejší a známá řekla DSO Jaroměřsko (dále pouze DSO). Bingo. Co? Pán předložil usnesení města ze dne 23.2.2016, kde se řešily nesmysly o odstraňování vojáčka Rudé armády, což je o ničem, ale potom o dotacích.

Církve, junáci, mladí ochránci přírody, pionýři, aeroklub, fotbal, hokej, kuželkáři, sokolové, taneční skupina, LTC, vodáci, zájmový rybáři, bojovníci za svobodu, magie, rodinné centra, občanské sdružení a spolky, ochránci památek, výtopna, různé sportovní kluby, vojenská historie, umělecké, atd. Celkem cca 40 organizací. Provedl jsem vydělení shora uvedené dotace číslem 40 a výsledek 94 710,60 na jednoho žadatele navíc, pokud by se nepumpovaly peníze do DSO. Navýšení cca 100 000 Kč je hodně. Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši 3 788 424 Kč Dobrovolnému svazku obcí Jaroměřsko, pro 18, proti 1, zdržel se 1. Odsouhlaseno zastupitelstvem. DSO si nevydělá ani na svoji činnost, a proto se do toho pumpují miliony z Jaroměře. No jo, co dělá DSO pro naše děti o jejich volném čase. Nic. Shora uvedené organizace hodně, trenéři a vedoucí zadarmo. Co dělá DSO pro obyvatelé Jaroměře. Nic. Ačkoliv vznikl tento „projekt“, tak se do roku 2020, bude v Jaroměři zdražovat vodné a stočné! Nejvíce se táhne voda a kanalizace cizím obcím, které nemají 2000 obyvatel, čímž kanalizaci dle slavné EU nemusí mít. Tak proč se to dělá? Dělá se to proto, že na toto sdružení z EU jdou veliké dotace. Vše schováno pod ekologii. Tečou tam miliony. V Jaroměři je plno míst, kde není dotažena voda a kanalizace, přestože Jaroměř má cca 13 000 obyvatel! DSO získalo pravomocnou pokutu za losovačku ve výši 200 000 Kč, ještě je stále ve vzduchu vratka ve výši cca 10 000 000 Kč. Ty malé obce na vratku nemají peníze!? Kdo to bude platit? Co myslíte. Přestože je to hlavně projekt pana starosty a provládních zastupitelů, tak mimo Dolan je problém s tím, že lidé se nechtějí připojovat. Nyní vedení města vymýšlí novou taktiku přes správní právo, že jim to nařídí. Dobře, ale má to malý a zároveň velký háček, pokud to lidem přikážete, mohou žádat o připojení za náklady příkazce. Kdo to asi bude platit? Nebude to další zdražení projektu, anebo se to hodí na městské vodovody a kanalizace, čili to zaplatíme my – Jaroměřáci. Aj, ta krajta. Pomaloučku a polehoučku DSO začíná být problémový projekt. Když je to skvělý projekt, proč se musí zdražovat vodné a stočné. Proč mají Jaroměřáci platící daně městu sponzorovat a pomáhat malým obcím, které na to nemají peníze. Já si myslím, že všechny peníze z daní města mají a musí zůstat ve městě. Malé obce, ať staví vodovody a kanalizace, ale za svoje peníze.

prachy

V Jasenné byl starosta a hovořil k lidem, že projekt je super, ale již tam byl silný odpor od občanů, přesto jako buldozer tlačil, až tam měl spor s jedním občanem a byl rád, že spor nepřerostl v nakládačku. Asi nepochopil, že natáhnout kilometry trubek není problém, i když je to velmi drahé. Kdo se připojí? Tohle měl vědět dopředu. Předseda DSO je zároveň starostou města Jaroměř. Při slavné losovačce nic neříkal. Ve chvíli, kdy vystoupil zájemce s tím, že se to náhodně přečísluje z důvodu transparentnosti a nekorupčnosti, najednou vystoupil předseda DSO a řekl ne. Proč, vždyť vyhraje náhoda při losovačce. Nechápu a nerozumím, co mu na tom vadilo. Asi věděl víc, než my ostatní. Přesně za tohle dostali flastr a chtějí po sdružení 10 mil. Kč. Nechápu další věc, když tam byl u losování notář a organizátor soutěže, proč vystoupil a zasahoval do průběhu. Kdyby nic neříkal, nebyla by pokuta a vratka 10 mil. Kč. V současné době se k tomu nehlásí. Nedivím se. Zajímavá je skutečnost, že losovací přístroj se dá naprogramovat takovým způsobem, že vyhraje dopředu nastavené číslo. Starosta je známý poctivec, a proto losovací zařízení bylo naprosto v pořádku. Stejně nechápu, proč mu vadilo náhodné přečíslovaní před samotným losováním?

Vendelín Novák

Kam tečou peníze pro zájmové organizace a sport