stock-photo-water-running-in-to-a-water-stream-from-a-sewer-103716227

Na facebooku je nástěnka s příspěvky, kde nějaký Edepos dal krásnou tabulku, kterou získal: „Podklady pro údaje v tabulce poskytlo Město Jaroměř“. Konečně reakce z příslušných míst! Tabulka je opravdu krásná. Je tam úvěr pro DSO Jaroměřsko ve výši 3 788 424 Kč, samozřejmě na úkor ostatních zájmových spolků a sportovců v Jaroměři. Úvěr získá normální občan a firma u banky. Pozor, lehce umírající DSO Jaroměřsko potřebuje peníze od ekonomicky nejsilnějšího ve svazku, což je Jaroměř. Proč si nepůjčí od banky?

Některým spolkům byl výdaj navýšen a jiným zkrácen, dokonce některým dle tabulky dali zastupitelé města krásných 0 Kč. Například Český rybářský svaz – Starý Ples v roce 2015 dostal 22 000 Kč a letos zatím nic. Kolik může mít členů? Srovnání s větším svazem, např. Český rybářský svaz Jaroměř má cca 500 členů. Rybářské organizace jsou velmi početné. Přesto ČRS Jaroměř dostal jenom na tento rok 60 000 Kč, ačkoliv pořádá rybářské závody, má závodní tým, kroužek pro děti. Na to kolik mají členů, je to v podstatě ubohé. Jdeme dál. Např. Český svaz včelařů Jaroměř, zde je málo osob v organizaci, přesto je to velmi důležitá organizace pro město – opylování květů, důležitá činnost. Minulý rok dostali 7 000 Kč, letos zatím 0 Kč.

Nač potřebuje DSO Jaroměřsko úvěr od města?!

Zprávy z Jasenné. Dochází tam stále k rozčarování z kanalizace z Jaroměře, poněvadž dost lidí se nechce připojit, aby nemuseli platit. Vypadá to tak, že když se někdo nepřipojí ke kanalizaci, bude muset předkládat doklad, kam dal obsah septiku. Jinak velké pokuty.

Už jde po vesnici hlas, že jim to byl čert dlužen. Do DSO Jaroměřska se musí nasypat z rozpočtu města 3 788 424 Kč. Pozor, vážení, jdou hlasy, že bez peněz z Jaroměře v příštích letech DSO Jaroměřsko lidově řečeno zkolabuje.

Někde se asi udělala chyba. Ano, chyba byla v tom, že při plánu příjmů a výdajů měli činitelé sluníčkové brýle a počítali s ideálním stavem odběru a zájmu. Přitom již při veřejném projednávání v Jasenné bylo jasné, že bude problém. Hlavně, že se tam utopí miliony českých korun. A co naše děti a spoluobčané. Budou mít peníze na zájmovou činnost? Vodné a stočné se zdražuje a bude zdražovat každý rok. A pak – co bude dál?

Vendelín Novák

 

Kanalizace pro cizí obce vítězí nad sportem a zájmovými organizacemi města