Čas po volbách do ustavujícího zasedání Zastupitelstva (5. 11.) jsem se rozhodl věnovat sbírání informací o hospodaření města za posledních osm let. Právě takovou dobu jsem nebyl zastupitelem a tak si chci udělat za těchto osm let přehled o ekonomice města. Jiní zastupitelé se po volbách věnují hrátkám „KDO – S KÝM – PROTI KOMU – A HLAVNĚ ZA CO“. To mne nezajímá. Měli by se však především zajímat o reálný stav města, protože z výsledků rozpočtů a závěrečných účtů hospodaření města za roky 2007 – 2013 jsem já osobně byl dosti rozčarován. Zdůrazňuji, že nikoliv z práce úředníků města v oblasti ekonomiky, ale z rozhodování zastupitelů za tyto roky. Ve městě je mnoho zařízení, která končí v červených číslech (ztrátě), všelijaké městskými zastupiteli schvalované dotace nabývají obludných rozměrů. Přitom souhrnná příjmová část rozpočtu v podstatě roky stagnuje, takže město hospodařilo v minulosti ročně s příjmem až do 230 mil. Kč. Na investice pak zbývá disponibilních cca 10 mil. Kč. Při obrovské zchátralosti města je to zoufale málo. Tím se vysvětluje i stav Jaroměře v porovnání s okolními rozkvétajícími městy.

Jsem rozhodnut podpořit rámcový rozpočet města na rok 2015. Ovšem za předpokladu, že Zastupitelstvo nejdříve schválí můj návrh, který přednesu a ten uloží Finančnímu výboru  snížit v roce 2015 ztrátu městských zařízení v souhrnu nejméně o 0,5 mil. Kč a zároveň také zvýšit příjmovou část rozpočtu nejméně o 0,5 mil. Kč. Tím by se disponibilní prostředky města na investice zvedly o jeden milion korun v daném roce. To samé musí být uloženo i pro další roky volebního období, takže na konci jeho čtyřletého trvání v roce 2018 by mělo být takto získáno každoročně navíc na investice 4 mil. Kč. To je již slušný kapitál. Jsem rovněž rozhodnut v budoucnosti hlasovat pro přijetí úvěrů města POUZE v případech, že přijatý úvěr bude na konkrétní investiční akci doplněn nejméně 80% dotací (od kraje, nebo státu, nebo EU). Jen takový úvěr může být pro město výhodný. Věřím, že Rada MZ při doplnění nebo obnově dozorčích rad městských s. r. o. (MěVak, Energetika a Lesy), jakož zastoupení v a. s. Krematorium bude dbát toho, aby lidé jimi dosazovaní ke správě majetků v hodnotách desítek milionů korun měli alespoň vzdělání na úrovni maturity a odborné znalosti. Tyto společnosti jsou pro město veledůležité a nelze připustit pochybnosti, že práce pověřených zastupitelů v nich je jen trafikou za loajalitu s vedením města.

Protože Jaroměř-Josefov je městem na soutoku tří řek, vidím za prioritní pro rok 2015 v investicích GO opravu železného mostu pod Josefovem (možná to zaplatí KHK) a mostovky s osvětlením lávky Na Karlově. Pokud se potvrdí informace o nutnosti kompletních oprav hydroizolací na Tyršové mostě u pošty a tedy vlastně o nutnosti GO mostu, je nutné v roce 2015 vyprojektovat a vybudovat novou silniční komunikaci Na Valech spojující hlavní silniční tah s náměstím ČSA. Při opravě Tyršova mostu asi v roce 2016 by došlo na čas k úplnému uzavření jeho průjezdnosti. V roce 2015 zbývá dokončit dle mne v současnosti zbytečnou pasáž v čp. 49 osazením výtahu a dalších doprovodných prací, což si vyžádá cca 1,7 mil. Kč. Něco si v roce 2015 vyžádá i doplatek za stavbu Komenského mostu (odhaduji tak min. 1 mil. Kč). Když se to sečte, tak z disponibilních prostředků města na ostatní investice v roce 2015 zbude sotva polovina. To je sakra málo pro tolik potřebných záležitostí města. PROTO ŘÍKÁM, BUDE NUTNÉ ŠETŘIT A HLEDAT DALŠÍ PŘÍJMY DO ROZPOČTU MĚSTA!

 Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel, 24. 10. 2014
„KDO – S KÝM – PROTI KOMU – A HLAVNĚ ZA CO?“