Na moje články o krádežích v Pečovatelském domě v Jaroměři jsou na webu pěkné reakce, z čehož mám radost, protože není nic lepšího, než mít nějaký názor ku prospěchu věci.

Pečovatelský dům v Jaroměři je v majetku našeho města. Město investuje do kamerového systému po městu velké sumy peněz. Do své nemovitosti, tedy do Pečovatelského domu na prevenci kriminality, jinak řečeno předcházení zlodějině již nikoliv, což považuji za zásadní chybu, zejména v situaci, že obyvatelé domu jsou osoby vysokého věku na sklonku své životní dráhy. Všeobecně je známo, že bývají velice důvěřivý, pokud se s nimi slušně promluví, ačkoliv úmyslu vůči nim může být velice zlý. Z kriminologického hlediska vysoce riziková skupina obětí trestných činů. Fyzická schopnost obrany z důvodu věku je také horší než obvykle. I já budu jednou možná vysokého věku a mohu skončit v Pečovatelském domě v Jaroměři a bude velice rád, že tam budu. Přesto město má morální povinnost a úřední povinnost má bezpečnostní komise, aby řešila problematiku kriminality ve městě, nikdo jiný. Policie ČR většinou řeší až následek, tedy po spáchání trestného činu nebo přímo při činu, také se podílí na prevenci. Já si osobně myslím, že Pečovatelský dům by měl být zabezpečen tak, aby okrádání klientů města bylo co možná nejvíce ztíženo a tím zabránění hyenismu některých „lidí“. V současné době zabezpečení tohoto domu je naprosto nedostatečné, chybí důkladný kamerový systém v budově. Po zazvonění, že chce cizí osoba vstoupit dovnitř budovy, měl by být nainstalován video telefon s nahrávání, když bude mít zakrytou tvář, asi ho nikdo nepustí dovnitř. Na společných velkých chodbách by měl být kamerový systém s nahráváním. V případě nějakého problému s krádeží, lze přes kamerový systém zjistit, zda někdo v zájmové době vstoupil do bytu, zejména kdo to byl, pokud by se zjistilo, že osoba je neznámá, poté lze využít záznam s fotografiemi na pátrání i do televize, občané kteří by poznali zájmovou osobu, určitě rádi udělali oznámení na policii. Následně by bylo zapotřebí do všech vstupních dveří dát ceduli, že budova je pod kamerovým záznamem s nahráváním. Silně odpuzující věc pro určitou skupinu „lidí“. Pokud by někdo vstoupil do bytu bez svolení majitele bytu, tak by naplnil skutkovou podstatu přečinu porušování domovní svobody dle § 178 odst. 1 trestního zákoníku. To, že nebyly dveře uzamčené, ale otevřené, by nehrálo žádnou roli, jelikož ochrana obydlí nebo bytu je uvedena v Listině základních práv a svobod, čímž jde o trestný čin, pokud někdo poruší tuto ochranu. V dnešní době, kdy máme vyspělé digitální technologie apod. tvrzení, že nejde lépe zabezpečit majetek město z důvodu lepší prevence je absolutní nesmysl. Ano, když se nechce s tím něco dělat, tak se řekne, že je to normální jev nebo zdali si klient třeba peníze neztratil atd. Já tímto způsobem apeluji na naše vedení města, aby s tím začali něco dělat. V investicích město mají navíc na pasáž na náměstí ČSA 250.000 Kč na expozici Žáka v pasáži domu čp. 49, alias průchod z náměstí na Valy. Nesmysl za ty peníze. Lepší by bylo dát tyto finanční prostředky do Pečovatelského domu v Jaroměři na zabezpečení bezpečnosti klientů.

Já se ptám, pokud starosta města s pomocí městské policie před volbami vozil tyto klienty z tohoto domu na koupaliště Na Úpě v Jaroměři se tam podívat, aby viděli jak je to hezké, proč nyní nedělá maximum pro ně, ač už máme po volbách? On tam má již druhou přítelkyni po sobě, která tam pracuje, čili má pravděpodobně dobré informace o tom, co se tam děje. Ano, souhlasím s paní Kuncovou, že já ty kvalitní informace nemám.   

Mgr. David Jevčák

Kdo zodpovídá za prevenci kriminality v Pečovatelském domě? Koho je nemovitost?

Napsat komentář