hasic

23. června 2015 proběhlo také mj. na zasedání zastupitelstva města jednání pro bezpečnost města a jeho ochranu o výstavbě nové hasičské zbrojnice pro profíky v ul. Na Cihelnách v Jaroměři. Odhadem investice za 35 mil. Kč od státu, prostě potřebné. Velmi moderní i pro městské hasiče.

V návrhu byly i se jiné lokality např. Semonice  ap. Dojezdové časy jsou určitě primární problém. Pro některé, zejména pro radniční, až na výjimky zastupitelé nelogické, ale to každý pochopí ve chvíli, kdo bude hasiče životně potřebovat… To má logiku. Současné místo v ul. Na Valech nevyhovuje a do doby, než bude postavená nová zbrojnice, musí fungovat a být provozuschopná, a proto nová zbrojnice stát opět Na Valech nemůže. Dále je problém s lokalitou Na Valech kvůli povodním, jelikož je všeobecně známo, že autobusové nádraží s hasiči bylo při povodních jako jeden velký rybník. Pak padla slova, že pokud to nebude tam, tak v Jaroměři profesionální hasiči končí. Tyto slova pronesl údajně dost vysoce postavený pracovník HZS, řekl to naprosto v klidu a bez emocí.

Záložní plán B, možná mají jiné vhodné místo.

Jediné na čem se shodli zastupitelé, bylo to, že rozhodnou až v září 2015. Snažím se pochopit postup. Profesionální hasiči jsou nejlépe vycvičení na zákroky. Ve veřejném zájmu. Z pohledu občana jsou nejdůležitější bezpečnostní složkou ve městě hasiči a záchranná zdravotní služba.

Komu budu volat, když začne hořet nebo bude povodeň, dopravní nehoda…

Ano, přijedou profesionální hasiči a dobrovolní, a když je třeba bez řečí pomůžou.

Zamyslel jsem se nad pozemky kacířsky, tedy po svém. Proč to nedat hasičům, které potřebujeme všichni. Vždyť nedaleko od toho místa je ulice Slezská, kde se prodávaly pozemky města za cca 600 až 700 Kč za metr. Pozemky pro hasiče jsou v lukrativní zóně v Jaroměři, stále se snažím chápat problém. Z komerčního hlediska jsou pozemky zajímavé. A hasiči zřejmě nejsou komerčně zajímaví! Třeba má na pozemky někdo zálusk. Koupě za rozumnou cenu? Myslím si, že naši zastupitelé hasičům v záři 2015 pozemky přiklepnou.

Kdyby se profesionální hasiči museli odstěhovat z Jaroměře někam jinam, aby získali vhodný pozemek, bral bych to jako totální fiasko celého našeho zastupitelstva, zejména koaličních, kteří ten problém najednou z ničeho nic našli. Pokud pozemek nezískají hasiči, tak doufám ve férové jednání radničních zastupitelů, kteří zároveň možná řeknou: „kdo jiný po pozemku dojemně a láskyplně touží?“

Mgr. David Jevčák

Komu a kam budu volat, když začne hořet nebo bude povodeň, dopravní nehoda…

Napsat komentář