Tak jsem si se zájmem přečetl  nově zveřejněné usnesení Zastupitelstva z 25. září letošního roku. Z mnoha věcí zde uvedených mne zaujaly dvě následující. Předně to je, že město chce nahonem udělat výběrové řízení na provozovatele ještě nedokončené rekonstrukce domu čp. 49 s pasáží. Když se to nedá stihnout prodat, tak alespoň někomu propachtovat. Z veřejných peněz za miliony korun stavěná v současnosti zbytečná pasáž a rekonstruovaný vnitřek domu bude na trap někomu přiklepnut. Copak ještě stihnou schválit na zasedání Zastupitelstva 9. října – ještě jeden den před volbami (kdo ví, jak dopadnou pro současné zastupitele?)? Tak tohle je opravdu již moc silná káva. To občané budete jen s otevřenou pusou zírat, jak radnice řídí tohle město ???

0391-12-2014-TAJ-ZM
ZM ukládá vedoucí OMM předložit návrh podmínek výběrového řízení provozovatele domu čp. 49 na náměstí ČSA.
Zodpovídá: Ing. Jana Hrubá
Termín: 31.12.2014
Hlasování členů ZM: PRO – 16 / PROTI – 0 / ZDRŽEL SE – 0 NÁVRH BYL PŘIJAT

Druhou zajímavostí, kterou se lze v usnesení Zastupitelstva dočíst je, kolik asi stálo mimořádné číslo Zpravodaje s vizualizací snů na přestavbu náměstí ČSA. Volební oblouzení voličů radnicí pár dní před volbami touto skrytou jejich propagandou přišlo asi na 30 tis. Kč, které byly vzaty z akce oprav náměstí ČSA. Je to volební propaganda současného vedení města za veřejné peníze! To se to hospodaří s veřejnými prostředky !!!

0357-12-2014-OPF-ZM
ZM schvaluje provedení IX.úpravy rozpočtu města Jaroměře na rok 2014 takto:

odvětví /
položka
částka v Kč důvod změny / úpravy
3639/3349 30 000 převod z akce náměstí ČSA na zpravodaj, mimořádné číslo o náměstí

 

Ing. Otto Salač, CSc.
A ejhle. Když se to nedá stihnout prodat…

Napsat komentář