IMG_1384 IMG_1385

Doma si to ani často neuvědomujeme, jak velcí umělci nám vyrostli v našem kruhu a jaký prospěch přinášejí celé naší kultuře.

15. července jsme před vinotékou manželů Rudolfských přivítali velmi vzácné hosty – flétnistku sl. Janu Jarkovskou a pianistu p. Bohumíra Stehlíka. Tito mladí umělci působí společně v Duu du Rêve od roku 2011. Jejich citlivá souhra a stylová interpretace byla oceněna vítězstvími v mezinárodních soutěžích. Byli též oceněni mnoha stipendii, naposledy stipendiem švédské Královské hudební akademie 2015.

Prožili jsme opět jeden letní podvečer s mimořádnými hudebními zážitky. Našim milým hostům patří vřelý dík s přáním: co nejvíc úspěchů doma i v zahraničí, ať všude najdou vnímavé protějšky a srdce dokořán otevřená.

A protože se radujeme z letních dnů a z doby prázdnin, dovolím si ocitovat pár řádků z pera známého publicisty a spisovatele p. Dr. Františka Novotného, z jeho článku Chvála prázdnin. „Byl to požehnaný čas, kdy jsme byli všichni pohromadě a život byl jako hravé kotě. Budiž pochváleno klubíčko milostivého léta. To nevadí, že jsou to už jen vzpomínky. Zaplať Pánbůh za ně.“

Božena Baumannová

Koncert Duo du Rêve