Prodej koupaliště na Úpě v Jaroměři
Město ukončilo smlouvu o pronájmu koupaliště na Úpě s původními nájemci. Zastupitelé při rozhodování o jiné budoucnosti koupaliště už věděli, že tudy povede cyklostezka a proto to bude velice lukrativní lokalita. Potom zastupitelé vyhlásili záměr pronájmu a následného prodeje majetku města. Od zdroje bylo zjištěno, že došlo asi desetkrát k různým změnám v tomto záměru s koupalištěm. Kdo měl zájem se zúčastnit, tak musel složit cca 500 000 Kč, evidentně lákavá pobídka pro „obyčejného občana“ se přihlásit!
Budoucí pronájem s následnou koupí vyhrála společnost, která vznikla krátce před možným pronájmem a budoucím prodejem. Jeden z příštích majitelů společnosti je shodou okolností člen z Volby pro město a zastupitel pan Kamil Mach. Není to snad střet zájmů?
Volba pro město má v zastupitelstvu 8 členů a 3 KSČM. K hlasování v zastupitelstvu je nutných 11 hlasů. Zastupitel města Kamil Mach koupil již dříve od města pozemek pod svým stánkem se zmrzlinou v ulici Hradecká v Jaroměři. Náhodou je zetěm zastupitele za KSČM pana JUDr. Jaroslava Harvana, který někdy chodí nakupovat do Lidlu v Jaroměři sušenky, ale to nemá na nic vliv. Protože zmrzlinu má pan Kamil Mach opravdu dobrou, prostě to umí udělat. Kdo umí, ten umí.
Tak si tak říkám, co by mohl zastupitel koupit od města příště?

Iva Rudolecká

koupaliště na Úpě

Napsat komentář