Měl jsem tu čest zpracovávat na podzim 2013 zhruba 2 měsíce podklady k výběrovému řízení na realizaci objektu Pasáže a novostavby komunikačního jádra domu č.p.49 v Jaroměři. Pokusím se udržet svůj názor na výběrové řízení jen v technicistní rovině. Ostatní si laskavý čtenář dohledá lehce sám z veřejně dostupných údajů případně jsou uschovány odkazy v hypertextu (takové ty zeleně podbarvené textíky).

Poprvé byla soutěž na provedení stavby vypsána v září 2013 s termínem odevzdání nabídek na 16.října 2013. Zřejmě kvůli technickým nejasnostem (nesladěná zadávací dokumentace, která vyvolala řadu dotazů uchazečů a následných 10 souhrnných Dodatečných informací zadavatele) aj. byl termín odevzdání nabídek odkládán a nakonec 31.října 2013 byla soutěž zrušena úplně.

 • Druhý pokus byl vypsán s plánovaným termínem provádění IV/2014 – XII/2014 a termínem odevzdání nabídek na 30.ledna 2014.

  V průběhu zpracovávání bylo nemožné si nevšimnout dvou zvláštností zadání.

  1) vybavení kavárny: v 1.pokusu (podzimním) o výběr zadavatele bylo součástí poptávky stavebního díla i vybavení kavárny. Zatímco jiné prvky dodávek důležité pro řádné dokončení díla byly popsány v rozumné cenové úrovni nebo rovnou vágně, zde se zadavatel od Dodatečné informace č.3 najednou rozhodl nešetřit podrobnostmi a technickými požadavky návodnými na výrobky konkrétní cenové hladiny. Celková cena pár položek vybavení tedy mířila k celkové ceně v řádově několika set tisíc Kč.

  kavarna dle DI_3

  Následující komunikaci je lepší ponechat bez komentáře:

  dotaz č.35

   odpoved cast aodpoved cast b

  2) monolity: zajímavější finesou projektu bylymateriálové nároky na provedení monolitické železobetonové konstrukce. Je nutné předeslat, že betonové směsi se od sebe neliší jen v pevnostních třídách ale i v nárocích na finální úpravu. Toho se dosahuje již při výrobě úpravou množství záměsové vody nebo přidáváním plastifikátorů a na stavbě potom typem použitého bednění. I tak ale základní cena výroby 1 kubíku betonové směsi cca 1.500Kč poroste o haléře až stokoruny (zatím bez dopravy a nákladů na uložení a ošetření).

  U tohoto projektu budovy pasáže z náměstí do prostoru jaroměřského Bronxu, Bůhvíproč, padla volba na beton s použitím speciálního bílého cementu s fotokatalytickými účinky. Jeho použití je natolik unikátní, že do doby VŘ byl použit v ČR pouze u jedné stavby a to ještě navíc panelové (Bytový komplex 12 Lofts v Praze). Účelem tohoto trendy materiálu je zajistit rozklad oxidů dusíku za přispění buď přirozeného slunečního světla nebo speciálního umělého osvětlení se specifickou složkou záření. Dalším efektem, kromě výše zmíněného účelu (a v otevřených prostorách pohříchu pochybného), je bránění tvorbě a růstu různých mechů a sinic na povrchu konstrukce. Tedy aby bílá stále bílá byla.

  eisler

  Nejbližší cementárna produkující cement požadovaných kvalit je v Belgii. Na výrobu požadovaných cca 100m3 konstrukce by ho bylo třeba tolik, že cena směsi z průměrně obvyklých 1.500Kč/m3 by vyrostla na min. 12.000Kč/m3 – tj.nárůst ceny Pasáže o cca 1milion Kč bez DPH (cca10%).

  Uvedený nárůst ceny by však bylo možné výrazně snížit samostatným mícháním pouze běžného bílého cementu asamostatné fotokatalytické přísady z TiO (oxid titaničitý). Ta má dle technologa jediného dodavatele do ČR naprosto stejné mechanické i chemické vlastnosti, ale cena by byla proti projektem požadované specialitě téměř poloviční – tj.i tak nárůst „jen“ 500tis Kč na díle. K takovému návrhu se však zadavatel postavil opakovaně čelem:

  aby bílá bílá byla

  Ať už by v průběhu realizace padla případná dodatečná domluva s vybraným uchazečem jakkoliv, tedy budova měla vypadat od počátku po odbednění čistě bíle (resp.homogenní odstín lomené bílé). Nikoliv ale takto:

  POS59284b_Pas

  Při přečtení „úlevného“ článku v iDnes ze dne 9.2.2015 a zejména prohlédnutí fotografie mne pak napadlo už jen jediné. Podívám se na web jaroměřského řadu a pokud k dané zakázce nenajdu schválený dodatek na odpočet velmi mnoha set tisíc Kč, potom si na interní black list pochybných zadavatelů nejspíš připíšu další městský úřad.

  Autora příspěvku neuvádíme. Jsme otevřeni všem občanům, umožňujeme jim bez cenzury zveřejnit své názory, ale nemůžeme nikoho nutit zveřejnit své jméno.

  Za redakci Jaromíra (IT)

KRYSTALICKY ČISTÁ PASÁŽ. PRŮCHOD. TUNEL?

1 komentář u „KRYSTALICKY ČISTÁ PASÁŽ. PRŮCHOD. TUNEL?

Napsat komentář