1000x1000-1457032112-popelnice-trideny-odpad

Do schránek občanů se dostal leták odboru životního prostředí Jaroměř pod č.j.PDMUJA 12405/2017, ve kterém je nabídka na zapůjčení popelnic, tašek, kompostéru a jiných věcí z dotací EU. Samozřejmě, že s tím musí každý souhlasit, že se bude třídit odpad na sklo, papír, plast a bioodpad. Toto počínání chápu jenom pozitivně vůči životnímu prostředí a pořádku ve městě. Město si dělá takový průzkum o zájmu. Město Jaroměř pouze zjišťuje podklady pro vyčíslení potřebných potenciálních investic, o které by se žádalo z dotačních titulů EU.

Bohužel se v tomto letáčku skrývá velké ALE. Pokud si ho občan pozorně pročte, tak pochopí zásadní sdělení všem. Česká legislativa chystá nový zákon o odpadech, který rapidně zvyšuje poplatek za skladování zbytkového směsného komunálního odpadu ze současných 500 Kč/t až na plánovaných cca 2000 Kč/t. Nadále platí, že od roku 2024 bude úplný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Co to znamená? Bude se krutě zdražovat směsný komunální odpad.

Nikdo v letáčku pro občany neřekl zásadní věc, kolik se bude platit za další popelnice pro plast, papír a bioodpad, anebo odvoz tohoto odpadu bude zadarmo? Zadarmo v naší tržní době, když slovo tržní má blízko ke slovu trhat nebo škubat. Vždyť nákladní vozidlo jezdí na naftu a má svoji pořizovací cenu. A co řidič a obsluha. Společnost, která takto bude odvážet odpad, chce také vydělat peníze. Přece v podnikání je děláno pro zisk, nikoliv pro ztrátu nebo pro naše krásné oči. Kolik se bude platit za zpracování tohoto tříděného odpadu? Myšlenku o třídění odpadu považuji za správnou pro naši planetu, ale táži se za kolik? Kolik se za to bude platit. Občané v letáčku nestraší, ale pouze upozorňují na skutečnost, že po roce 2024 bude existovat zákaz s následkem několikanásobného zvýšení místního poplatku za odpady. Kolik to bude za ten směsný komunální odpad a kolik to bude, za tříděný odpad se v letáčku nepíše! Oni chtějí dát lidem jakoby možnost volby, ale volba to v žádném případě není. Možná směsný komunální odpad bude dražší, ale platit budou všichni, i ti, co budou třídit. Potom budou i neplatiči, za ty to ostatní zaplatí též.

Jedno vím již nyní, že společnost, která se bude o tříděný a netříděný odpad starat bude velmi zisková s cílem jediným, aby se za tyto služby platilo pokud možno co nejvíce. Prostě vzniká nový obchod s komunálním odpadem tříděným a netříděným. V současné době vidím jako věštkyně občany Jaroměře, jak platí za odpady, platí a platí, ale 500 Kč ročně to asi nebude. Kolik to bude!?!?

Ještě vím, že toto brutální zdražení nastane až po komunálních volbách v Jaroměři v říjnu 2018, nyní průzkum a dotace z EU. Stříhání občanů nastane poté, ale v zájmu civilizace. Vzpomeňte si na fotovoltaické elektrárny na polích. Taky to byla krásná myšlenka, a kam se zvrhla. Kdože to platí za fotovoltaické elektrárny ve svých platbách majitelům nesmyslné a státem dotované ceny, a to ve svých složenkách za elektrickou energii a distribuci do domácností. Zase my všichni. Nejdříve je krásná a ušlechtilá myšlenka, ze které se stane pouze kšeft pro vyvolené.

images 2

Letáček odboru životního prostředí Jaroměř