V úterý 3. února proběhlo v Josefově IV. zasedání zastupitelů. Mělo na pořadu hodně „ekrazitních“ bodů. Některé takové výbušné záležitosti, např. udělení městu vratky (vrácení části dotace) ve výši za více jak 11 mil. Kč nebo „flastru“ (odvod za porušení rozpočtové kázně) ve výši za více jak 2,2 mil. Kč, nechci zatím komentovat. To je z důvodu, že záležitosti nejsou ještě pravomocně ukončené a moje komentáře by někdo mohl zneužít k případnému odůvodňování špatného výsledku odvolání a postupu proti rozhodnutí pravomocných orgánů. Samozřejmě by to byla blbost, ale „tonoucí se i stébla chytá“. Uvidíme výsledek a potom to okomentuji i se stanoviskem z právního hlediska.

Mezi výrazné pozitivní výsledky jednání patří skutečnost, že vedení radnice po silném nátlaku opozice (Rudolecká + Salač) vzdalo se úmyslu privatizovat dům čp. 49 s pasáží na nám. ČSA. Chtěli jsme k zabránění privatizace použít veškerých právních prostředků. Teď radnice půjde cestou postupných pronájmů dokončených prostor v objektu, což považujeme za správné v souladu s § 38 zák. č. 128/2000Sb.

Řada podkladových materiálů pro jednání byla nedopracována a tyto musely být proto odloženy. Například dodatek dodatku ke smlouvě o prodeji pozemků z 12. 4. 2012 o výměře 45.205 m2 v bývalé „Třešňovce“ za cenu 51 Kč/m2. Samozřejmě s tímto prodejem z minulosti (nebyl jsem v té době zastupitelem) se nemohu ztotožnit.

Mimo jiné byl na zasedání schválen i investiční rozpočet města. S menšími výhradami jsem ho podpořil. Co mne však zcela zarazilo, bylo schválení vybudování „Sportovního plácku“ v Josefově v Korunních hradbách za 3.366.199 Kč. Jedná se o hřiště pro „neorganizovanou mládež“ o rozměru 13×25 m s povrchem z gumového granulátu a 30×10 m skate parku. Cena je dle mého názoru neúměrná a během opakovaných výběrových řízení se zvýšila cca o 1 mil. Kč. Město na tuto akci sice dostane dotaci něco přes 1 mil. Kč, ale z rozpočtu města stejně tahle stavba vytáhne více jak 2 mil. Kč. Za „Sportovní plácek“ výrazně plédovali (argumentovali) paní Ing. J. Jelínková a pan M. Libich. Osobně o „užitečnosti“ této stavby nejsem přesvědčen. Nevím proč se potom v minulosti za desítky miliónů korun stavěly sportovní haly a atletický stadion. Zařízení nejsou plně využitá, zvláště stadion a končí každoročně ve ztrátě. Nevím také proč potom město 7 mil. Kč ročně dotuje sportovní oddíly. A jest-li stavěný „Sportovní plácek“ má být určen pro neorganizovanou mládež, aby se měla kde „vyřádit“ a nepáchala škody ve městě, tak bude asi brzo zdevastován. Trochu drahá sranda. To bych za ty 2 mil. Kč raději viděl opravené nebo nové chodníky. Třeba do Jezbin nebo Na Cihelnách, či v Máchově ulici, …. Nebo se mohlo třeba udělat osvětlení ulice Do Končin a také oprava střechy „malé“ budovy ZŠ B. Němcové, atd.

Zastupitelstvo také zvolilo osadní výbory v Josefově a v Semonicích, Kontrolní výbor a Výbor pro bezpečnost a pořádek. Předsedou osadního výboru v Josefově se stal p. M. Libich, předsedkyní Kontrolního výboru pí. Ing. J. Jelínková a předsedou Výboru pro bezpečnost a pořádek p. J. Horáček. Ten mne velmi mile překvapil, že veřejně oznámil, že nechce pobírat měsíční odměnu ve výši 1650.-Kč za tuto funkci a vzdá se jí ve prospěch „veřejného blaha“. Za takový postup mu tleskám a jen doufám, že bude příkladem  pro ostatní předsedy výborů.

Na závěr jednání jsem předsedkyni Kontrolního výboru předal podklady a žádost o šetření výboru ve věci loňské akce Forte Cultura a Špitál Art. Doufám, že si tyto požadavky dá výbor na program svých šetření.

Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

Malá změna, ale přece

Napsat komentář