woman-1030746_960_720

Vyšel Zpravodaj č. 2 v únoru roku 2018. Zde je článek na straně č. 4 pod názvem Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř – provoz pokladny. Myslel jsem si, že jde o provozní dobu pokladny. Ale nejenom o tomto. Manažer dal pokyn, kdo přijde na pokladnu osobně platit v hotovosti, bude platit určený společnosti manipulační poplatek.  Tento poplatek činí 35 Kč. Dále vysvětluje, že se platí jednou za tři měsíce, čili hodnota na každou složenku je 12 Kč. Potom správně jednatel společnosti pan Ing. Jan Karpíšek uvádí, že jde platit přes internet příkazem z banky nebo přes mobilní telefon, kdy odběratel nikam nemusí chodit. Ano, má stoprocentní pravdu. Z nám mnoho důchodců, co fantasticky ovládají moderní aplikace na internetu či ve svém mobilu, jenomže znám velkou spoustu lidí cca od ročníku narození 1952 a starší, že nemají počítač, internet, moderní mobilní telefon apod. Oni nerozumí novým moderním trendům, dokonce v jejich rukou by je mohl chytrý hacker doslova okrást. Tito lidé nemají důvěru v moderní technologie a hlavně se nechtějí ve svém věku učit, což naprosto chápu. Oni celý život chodili do práce a svou prací pomohli vybudovat náš sociální systém a určitý blahobyt státu a našeho města, jelikož platili daně i městu.

Proto považuji manipulační poplatek ve výši 35 Kč u pokladny spol. Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř za doslova hulvátský čin vůči osobám našeho města narozeným od roku 1952 a starší ročníky narození, kteří nemají PC, internet, moderní mobil, a to vzhledem k jejich věku. Společnost nesmí zapomenout, že má monopol ve městě na vodné a stočné, které je pravidelně každý rok zdražováno o 1 Kč za kubík vodného, ale i o 1 Kč za kubík stočného. Líbí se mi, že mladý manažer chce být úspěšný, aby společnost dosahovala zisků. Ale z lidského hlediska vůči seniorům to považuji za brutální a nelidský faul. Bylo by vhodné v ceníku této společnosti udělat výjimku, že ročníky narození od 1952 a starší nemusí platit manipulační poplatek ve výši 35 Kč na pokladně společnosti při placení v hotovosti. Z jakého důvodu to udělat?

Existuje kromě byznysu i lidskost, soucit se seniory, protože taky možná budu jednou starý, pokud budu mít štěstí a dožiju se vyššího věku. A právě třeba v té době vzniknou nové aplikace, kterým nebudu rozumět a vzhledem ke svému věku ani důvěřovat. A proto vůči těmto seniorům to považuji za urážku, když si uvědomím, že může být sám a má malý důchod, ze kterého platí nájem, elektřinu, plyn, vodné a stočné, popelnice, léky, potraviny apod., čili počítá s každou korunou, kdy si nemůže vybrat jinou společnost na dodávku vodného a stočného, protože tato společnost má ve městě monopol.

A co takhle trochu lidskosti a empatie se seniory? Asi to již není moderní. Přestože jsem na tom ekonomicky velmi dobře a ovládám moderní aplikace, zejména elektronické platby z účtu zadarmo, tak empatie mám stále ve svém svědomí, taktéž soucit s ostatními, co jsou na tom hůře. Pokud si představím babičku ve věku 75 let, že má platit manipulační poplatek ve výši 35 Kč městské společnosti, protože je stará a neumí platit jinak, než v hotovosti na pokladně nebo složenkou, nemá moderní mobil, jelikož nemá na to peníze ani na PC, či internet. Toto rozhodnutí vůči určité skupině seniorů považuji za nelidskou sprosťárnu!

Ondřej Rozum

Manažer versus lidskost ke starším lidem