stock-photo-water-running-in-to-a-water-stream-from-a-sewer-103716227

Ve Zpravodaji č. 10 vyšla výroční zpráva 2015 Městské vodovody a kanalizace s. r. o. Jaroměř  (už jenom MěVaK). V roce 2013 hospodářský výsledek -2,768 mil. Kč, v roce 2014 +1,338 mil. Kč, v roce 2015 + 1,853 mil. Kč. Pozor, za těmito úžasnými výsledky je vysvětlení, že za roky 2014 a 2015 vůči 2013 úspory v nákladech 8,65 mil. Kč, ale s vysvětlením, že za roky 2014 a 2015 vůči roku 2013 reálné číslo 6,061 mil. Kč. Co to vlastně znamená? Jasný, rozdíl za snížení nájmu pro MěVaK za dva roky 2,589 mil. Kč, a tedy na jeden rok 1,294 mil. Kč. O částku 1,294 mil Kč dává MěVaK méně do rozpočtu města za nájem!

Nyní provedeme logické přepočítání shora uvedených cifer v článku po odečtu sníženého nájmu pro město ve výši 1,294 mil. Kč ročně, abychom zjistili skutečný stav.

V roce 2014 výsledek + 0,044 mil Kč, v roce 2015 výsledek +0,559 mil. Kč. Pane jo. To jsou kouzla ty statistiky. Jedeme dál v úvahách.

Vodné a stočné se v roce 2016 zdražilo za 1m3 o 0,87 Kč bez DPH. Ročně celkem fakturace 1 360 000 m3. Pokud vynásobíme 1 360 000 m3 krát 0,87 Kč = 1 183 200 Kč. Zdražovat se tímto pravděpodobným způsobem bude ještě 4 roky, tedy 1 183 200 Kč krát 5 = 5 916 000 Kč.  Pokud sečteme výslednou sumu dosaženou v roce 2020 plus výsledek v roce 2015 ve výši 1,853 mil. Kč = 7 769 000 Kč. Tato částka bude asi vyšší v roce 2020, protože se buď rády, nebo pod tlakem připojují další osoby z okolních obcí.  Proč MěVaK potřebuje tolik peněz? Z jakého důvodu se zdražovalo vodné a stočné? Stačilo by zdražovat jenom v roce 2016 a 2017, na co až do roku 2020?!

Zastupitelstvo města Jaroměř dne 19.04.2016 schválilo poskytnutí investiční dotace ve výši 8 mi. Kč pro MěVaK Jaroměř na pořízení kombinovaného vozu na čistění kanalizací, a to formou splátek ve výši 1 mil. Kč v letech 2016-2023.   Další zajímavé sdělení z výroční zprávy MěVaKu: „Částečně byly provozní kapacity stále ještě vázány na spolupráci při výstavbě kanalizace DSO Jaroměsko, konkrétně v obci Jasenná, kde se jednalo o několik dočasných a několik trvalých přeložek vodovodu a vodovodních přípojek.“ Viz opravy vynaložené ve výši 1,254 mil. Kč, ale kolik z toho šlo do DSO Jaroměřsko, není radši uvedeno ve výroční zprávě. Dáme hrubý odhad 1 mil. Kč. To je ta věc, jak starosta psal, že nás DSO Jaroměřsko nic nestojí. Pak malá perlička z hospodaření MěVaKu za rok 2015 pohledávky činily 5 884 000 Kč, které se jim údajně podařilo snížit oproti minulému roku, co to vlastně znamená. Lidi jim neplatí. Pokud prodávají vodné a stočné se srážkovou vodou, měli výsledek 28 539 100 Kč, kolik procent je z této částky 5 884 000 Kč? Ano, je to více než 20,6 %, a proto se taky zdražuje, aby platili občané města. A co dělá vedení MěVaKu s neplatiči. Údajně řeší právník. Pohledávky budou nedobytné. Au.

Jinak musíme uznat, že po příchodu nového jednatele Ing. Karpíška se hospodaření MěVaKu hodně zlepšilo. Musíme mu poděkovat bez ironie. Udělal hodně dobré práce, aby zlepšil hospodaření.

Pokud by si nechali udělat nějakou zprávu na hospodaření MěVaKu, tak by dostali za tuto výroční zprávu za rok 2015 A+++++++. Protože je výroční zpráva skvělá, ale z pohledu města, kdy každý rok přichází o 1,294 mil. Kč do rozpočtu města za nájmy od MěVaKu!? A proto město nemá peníze na investice, zájmové organizace a sport, protože hospodaří jako v turecké ekonomice. Nemělo by od 1.1.2017 jít nájemné  pro město od MěVaKu na starou úroveň, tedy před rok 2013? Mohlo i nemohlo, jelikož potrubí je ve velmi špatném stavu a potřebuje investice, které se zastavily již dávno, nebyly peníze. A proto potřebují od nás peníze ze zdražování vodného a stočného. Tohle je sladké tajemství MěVaKu. Když u všech městských obchodních organizacích bude město postupovat tímto způsobem, že si bude snižovat nájemné, lze takto postupovat, ale je to jasná cesta do pekel. Tímto způsobem oslabují rozpočet města, protože tu chybí peníze na jiné důležité věci. Prostě Turci.

images 2

Městské vodovody a kanalizace, co je pravda a co není