V tisku i v televizi se o mně mluví, čímž se stal pan Jevčák známý. Díky tomu mě zdraví lidé, které ani neznám, gratulují mi a přejí vše dobré apod. Z médií jsem se dozvěděl, že kandiduji do Zastupitelstva města Jaroměř, aniž bych měl podepsanou kandidátskou listinu, což zákon vyžaduje. Co to znamená? No to, že osoby uvádějící tuto skutečnost za pravdu vědomě lžou. Tohle vím naprosto bezpečně. Mám státnice i z ústavního práva, tak bych tomu měl trochu rozumět, protože bez podpisu kandidátské listiny nemůže nikdo nikam kandidovat. Zřejmě osoby, které mluví o tom, že kandiduji, tak si to i přejí. Jinak si neumím vysvětlit, proč o tom hovoří. Zřejmě to je jejich velké přání.

Na základě mé žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím jsem se dozvěděl, že zastupitelé města a radní města i se starostou dostali 4.547.805,-Kč za 3,5 roku na odměnách, kdy zastupitel bere 820,-Kč měsíčně a radní 2.810,-Kč. Neuvolněný zastupitel bere 3.000,-Kč, pokud zastává vícero funkcí, bere 4.460,-Kč. Zastupitelstvo není každý měsíc. Většinou se koná od 15:30 hod. do 19:00 hod., to není vůbec žádný problém za ty peníze? To vůbec není špatný příjem do rodinného rozpočtu.

Pozor – někteří zastupitelé jsou ještě v různých statutárních orgánech města např. akciová společnost, ale opět za další peníze navíc, tedy plus odměny v zastupitelstvu města, tohle opět vím z odpovědi města pro  mě.

Občas nějaký zastupitel něco od města koupí…..

Nyní si jasně uvědomuji, že pan starosta mi vlastně chce pomoct k penězům, jelikož kdybych kandidoval za nějaký subjekt a uspěl, tak bych mohl brát shora uvedené finanční prostředky. Podíval jsem se do zákona a opravdu mohu kandidovat do komunálu. Tohle jsem dosud nevěděl. Moc děkuji za dobrou radu. Nesmím podnikat, stávkovat, být členem politické strany a hnutí, čímž bych si legálním způsobem přišel na další pěkné peníze. Nejsem svázán s žádnou organizací, stranou, firmou atd.

Čím bych mohl v zastupitelstvu prospět? Mám pouze právní vzdělání.

Pokud by mě nějaký ten subjekt požádal do budoucna o moji kandidaturu a já bych se svobodně rozhodl kandidovat a byl bych zvolen občany, tak nejlépe by mně šla kontrola, čili bych se zavřel do archivu města, kde bych studoval všechny vynikající a super výhodné smlouvy pro město s různými subjekty 8 roků nazpátek, zejména jejich výhodnost pro město, jako zastupitel bych měl právo psát do Zpravodaje bez jakékoliv cenzury, protože na tohle je již judikát soudu, čímž by mi to nikdo nemohl zakázat! Všechny nalezené pozitivní věci bych zveřejnil občanům, protože žiji v otevřené společnosti, oni mají právo všechno vědět, když platí daně jako já. Pokud bych našel něco velmi špatného, čemuž nevěřím, tak bych to občansky oznámil příslušným úřadům i s právní kvalifikací a popisem skutkového děje, protože mám státnice i z jiných právních odvětví např. trestní, správní právo apod.

Jsem naprosto přesvědčen, že nabídky se jenom pohrnou. Doufám, že se někomu neurčitému neudělalo mdlo z toho archivu města?

DJ

občan města dosud nekandidující, ale očekávající „obrovské množství nabídek“ ke kandidatuře do komunálních voleb viz archiv města

Musím otevřeně poděkovat starostovi

Napsat komentář