Číst dokumenty na úřední desce města Jaroměř není bez zajímavosti. Můžeme se mj. podivovat nad způsobem hlasování zastupitelstva, kdy se o tak důležitém bodu, jako je změna rozpočtu města (ZM z 24.4.2014, bod 0123-05-2014-OPF-ZM) hlasuje „an bloc“ a pro jsou kupodivu všichni. Asi nad tím zastupitelé moc nepřemýšlí, program je nabitý, tak ať to jde rychle. Kdyby věděli o čem hlasují, asi by se měli zamyslet komu vlastně schvalují dotace. Celých 350 tis. je určeno jako veřejná podpora  na „výkup pozemků a vybudování chodníku“ pro Železniční muzeum Jaroměř. Můžeme jen přemýšlet, proč se schválila dotace na chodník do muzea, když ve stejné lokalitě chybí chodník do Jezbin.
V souvislosti s jinou informací na úřední desce, kterou je sdělení z 13.5.2014 o informaci podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je ale hlasování zastupitelstva zvláště zajímavé. Zastupitelé totiž schválili podporu spolku, který sídlí ve Smiřicích. Pokud je známo, území města nevyvíjí žádnou činnost kromě nabývání pozemků a nemovitostí, které pronajímá jinému spolku, který železniční muzeum skutečně provozuje (Společnost železniční výtopna Jaroměř). Smiřický spolek který se jmenuje „Železniční muzeum Jaroměř“ má velice šikovně zvolený název, který jaroměřské zastupitele patrně dokonale zmátl. Nemělo to ovšem zmást představitele města, kteří ale přesto navrhli zastupitelům ke schválení veřejnou podporu spolku, který má se železničním muzeem společný pouze zavádějící název a který už skoupil všechny pozemky, na kterých Společnost železniční výtopna Jaroměř muzeum provozuje. Zatímco dosud si pozemky, které pronajímají Společnosti železniční výtopna Jaroměř patrně kupovali za své, teď je to jiné. Štědří zastupitelé jim pro další nákup dokonce zajistili dotaci z městských peněz.

Autor : veřejnost bez podpisu

Muzejní chodník

Napsat komentář