IMG_3062

Hrobník Ing. Jiří Černý odešel, což je pro hřbitov velká škoda. Myslím si, že hřbitov v Josefově je výborně udržován. Na dotaz na hroby z minulosti dostanete odpověď i s historií a příběhem lidí. Nejvíce o hromadných hrobech. Má neuvěřitelnou znalost z historie. Pracoval na tomto hřbitově moc rád a s přirozenou úctou k mrtvým. Nasadil velmi vysokou laťku pro dalšího hrobníka. Děkujeme a přejeme Ing. Černému vše nejlepší v osobním životě, hodně štěstí a hlavně zdraví. Nám nezbývá, než si přát získat pro tuto službu opět člověka tak pilného, usměvavého, a jak se říká pohodového.

Mgr. David Jevčák

Na hřbitově v Josefově skončil hrobník