Jaroměřsko – Pokud budou muset zaplatit pokutu něco přes jedenáct milionů korun, pak zřejmě nebudou moci pro své obyvatele hned tak postavit třeba nové chodníky, opravit místní cesty nebo obnovit dětská hřiště. To totiž hrozí městu Jaroměři a několika okolním obcím, které jsou sdružené v Dobrovolném svazku obcí Jaroměřsko.

Peníze - ilustrační foto.

Peníze – ilustrační foto.Autor: archiv Deníku

Vracení více než jedenácti milionů korun svazku vyměřil finanční úřad. A to za údajné pochybení před čtyřmi lety, za postup při výběru dodavatele stavebních prací na výstavbu kanalizací a vodovodů v projektu Čisté Labe. Na výstavbu kanalizačních a vodovodních sítí dostaly obce sto milionovou dotaci.

Před pár dny svazek poslal finančnímu úřadu devatenáctistránkové vyjádření, v němž popisuje, jak k výběru dodavatele došlo a proč s rozhodnutím a vracením jedenácti milionů nesouhlasí. „Samozřejmě s tím nesouhlasíme. Budeme se bránit a budeme vyvíjet maximální snahu, abychom docílili nulové vratky dotace,“ uvedl Jiří Klepsa, předseda svazku a starosta Jaroměře.

Kanalizace a vodovodní řády už přitom přes rok fungují. Kdyby nyní musely vracet několik milionů, budou muset podstatně šetřit a omezit investice. Svazku obcí už vloni na podzim vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 400 tisíc korun za tentýž případ. Také této pokutě se svazek brání. Pochybení, kvůli kterému měl pokutu dostat, odmítá a podal proti rozhodnutí ÚOHS rozklad. Jestli se mu podaří verdikt zvrátit, to se teprve ukáže.

Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje obce na Jaroměřsku porušily zákon, neboť neumožnily přečíslování firem, když o to jedna z nich zkusila požádat.

Transparentní losování

„Podle judikatury správních soudů je úkon losování transparentní, pokud zadavatel zabezpečí, aby losování proběhlo férově, působilo navenek korektně a jeho průběh nevyvolával žádné pochybnosti. Provedení přečíslování zájemců na místě přímo před losováním tak bylo jedinou možností, jak zajistit a kontrolovat transparentnost výběru,“ uvedl Rafaj.

Podle něj tak mohl zadavatel zakázky minimalizovat případnou manipulaci losovacího zařízení. A to prostřednictvím zásahu do jeho softwaru, která je snazší v případě, že je dopředu známo očíslování zájemců.

Podle předsedy svazku Jiřího Klepsy jeden z uchazečů sice požadoval přečíslování pořadí účastníků, jenže poté, co se mu dostalo vyjádření k této věci, svůj požadavek stáhl, netrval na něm a losování se uskutečnilo. Navíc svazek upozorňuje, že Státní fond životního prostředí měl přímo u losování svou zástupkyni, která nic závadného neshledala, a bez problémů dříve také vyplatil celou dotaci.

„Nedošlo k žádnému pochybení. Celé výběrové řízení probíhalo v souladu se zákonem. Potvrzuje to i notářský zápis. Navíc Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko výběrové řízení na první a druhou etapu uskutečnil prostřednictvím externí firmy,“ popsal Klepsa.

Losování se navíc mělo týkat jen zúžení počtu uchazečů, vylosovaných deset firem se mělo následně utkat v rámci klasické soutěže a na základě této soutěže byla vybrána společnost, která se stala generálním dodavatelem.

Teprve vloni Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že považuje za pochybných několik projektů, na které se poskytovaly dotace. Čtrnáct z 88 jich pak nechalo prověřit. V případě akce Čisté Labe pak ministerstvo požaduje desetiprocentní korekci vyplacené dotace, což činí kolem 11 milionů korun. Výběrovým řízením se následně po intervenci Ministerstva životního prostřední a Státního fondu na ochranu životního prostředí začal zabývat ÚOHS i finanční úřad. Od ÚOHS dobrovolnému svazku vyměřil pokutu čtyři sta tisíc korun z maximální výše přesahující až asi sedm miliónů korun.

„Nicméně pro nás je jakákoliv pokuta nepřijatelná, neboť jsme přesvědčeni, že jsme všechny podmínky za dozoru manažera Státního fondu dodrželi v podstatě tak, jak nám zákon umožňoval,“ míní Jiří Klepsa.

Projekt Čisté Labe z Jaroměřska

V první etapě se stavělo v obcích Starý Ples, Josefov, Hořenice, Semonice a Jezbiny. Obce vybudovaly 16 kilometrů kanalizačních řadů, 10 čerpacích stanic odpadních vod a 5,4 kilometru vodovodu. Z operačního programu životního prostředí čerpaly přes sto milionů korun. Zakázku vyhrála VCES a stavební společnost BAK s cenou 141,4 milionu korun.

V polovině loňského roku se obce pustily do dalších staveb v Dolanech, Čáslavkách, Zvoli, Rychnovku, Josefově, Starém Plesu, Jasenné a Šestajovicích. Od Státního fondu životního prostředí získaly dotaci na druhou a třetí etapu. Sdružení čisté Labe složené z firem BAK a CGM Czech vyhrálo zakázku s nabídkovou cenou 172 milionů korun. Po jejím dokončení do září 2015 vznikne asi 32 kilometrů nové splaškové kanalizace, která odvede na jaroměřskou čističku odpadních vod splašky od více než dvou tisíc odběratelů.

Mělo dojít k přečíslování při losovačce? Ale jak?

Na posledním jednání zastupitelů v Jaroměři bylo živo. A to třeba i okolo hrozby vracení jedenácti milionů korun ze stomilionové dotace, které chce po Dobrovolném svazku obcí Jaroměřsko finanční úřad za údajné pochybení při losovačce na dodavatele staveb kanalizací a vodovodů v rámci projektu Čisté Labe.

Zastupitel Otto Salač se tázal, jestli už existuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který dobrovolnému svazku už vloni na podzim vyměřil pokutu 400 tisíc korun za tentýž případ. Této pokutě se svazek brání a podával proti rozhodnutí rozklad.

Podle jaroměřského starosty Jiřího Klepsy rozhodnutí ÚOHS ještě do zastupitelstva nebylo a svazek na něj čeká.

Salače dále zajímalo, jaký může mít toto rozhodnutí vliv na jiné rozhodnutí, a to právě finančního úřadu, který požaduje, aby svazek vrátil více než jedenáct milionů ze stomilionové dotace. „Nejsem schopen toto vyhodnotit. Pokud bude platné, tak to může mít finální vliv, ale nevím,“ uvedl Klepsa.
Zastupitelka Iva Rudolecká se do starosty během jednání několikrát „opřela“. Starostovi třeba řekla: „Můžete nám vysvětlit, proč jste hovořil, jak jste hovořil, protože jste jedinou příčinou této aféry?“

Klepsa jí oponoval, že nemá pravdu a lže. Odkázal ji na dokumenty s námitkami, kterými se svazek odvolával proti rozhodnutí ÚOHS a finančního úřadu, a na zápisy z průběhu celé soutěže. „Pletete si pojmy a dojmy a dejte si pozor na tato obvinění, protože tomu tak skutečně není,“ oponoval starosta Klepsa.

Salač následně argumentoval, že četl v usnesení ÚOHS, že prý starosta k návrhu na přečíslování uchazečů během losování před čtyřmi lety konstatoval, že přečíslování by mohlo vyvolat námitky ze strany ostatních účastníků.

„Kdyby došlo k přečíslování, to je věc jednoduchá, tak by nevznikl tento problém. Nechápu, proč by byly vzneseny námitky k tomu, aby se to přečíslovalo,“ uvedl Salač a dodal, že rozumí tomu, že osoba, která navrhovala přečíslování, mohla mít pochybnosti, že si někdo mohl počkat a dát svoji nabídku v nějakém pořadí, aby dostal určité pořadové číslo. „Můžete mi to vysvětlit, proč jste k tomuto přečíslování nepřistoupili? Byl v tom nějaký technický problém? Nerozumím tomu…,“ tázal se opoziční zastupitel.

Starosta Klepsa vysvětloval, že otázku výběrového řízení zajišťovala pro svazek externí firma, která si najala další externí firmu a celé výběrové řízení probíhalo v jejich režii. „Nikdo na tom jednání, které bylo před čtyřmi roky, nebyl schopen říci, jak to přečíslování udělat, jak mělo proběhnout,“ uvedl Klepsa s tím, že to svazek také uvádí ve svém odůvodnění, kterým se proti pokutě a vratce dotace odvolává.

Označil za klíčové, že nedošlo k zamítnutí požadavku na přečíslování, protože jeden z uchazečů, který tento požadavek původně vyslovil, na něm nakonec netrval. A to přesto, že jeho návrh mohl být zaprotokolován jako námitka. Nic takového se však nakonec nestalo.

„Nedokážu si představit, že by nám zástupkyně Státního fondu životního prostředí řekla, jak se má přečíslovat. Měli jsme to udělat podle abecedy, od A do Z, nebo od Z do A, nebo obráceně podle toho, jak nabídky přišly? To skutečně nevím. Podstatné je, že to pro nás prováděla externí společnost, která navíc všem uchazečům nabídla, aby si zařízení ihned po losování okamžitě odvezli do státní zkušebního ústavu,“ sdělil starosta Klepsa.

Zastupitelé na konec debaty konstatovali, že se uvidí, jaký bude závěr ÚOHS a finančního úřadu.

dnes 06:16

Autor: Pavel Bednář

Nad obcemi visí hrozba
 11 milionů

Napsat komentář