hands-247507_640

Společnost, která koupila lokalitu Třešňovka v Jaroměři za 50 Kč za metr stavebních parcel, ač v Jaroměři mají stavební parcely podstatně větší hodnotu. Pak společnost nestihla uzavřít smlouvu, čímž vešla v platnost smluvní pokuta v milionech českých korun. Místo toho rádi a ochotně souhlasili naši úžasní a nezkorumpovatelní zastupitelé města s návrhem společnosti na sankci z jejich strany ve výši 50.000 Kč, protože sami to dají dobrovolně a rádi. Místo milionů město dostalo drobné v tisících. Tak takhle se hospodaří v Jaroměři?
Asi zastupitelé města přistoupili na nabídku o smluvní pokutě z milionů na pouhých 50 tisíc korun českých, jako by nakládali se svou vlastní smlouvou, tedy hluboce pod realitou. Nic nového a zvláštního v Jaroměři. Za zastupitele mluví činy, kterým rozumí pouze oni sami.
Doufám, že po volbách na podzim 2014 jim občané vystaví účet s fakturou, čímž budou dělat něco jiného, než zastupitelé města. Oni totiž kandidují znovu a znovu, jakoby se nechumelilo, protože se mi nelíbí jejich hospodaření s majetkem města, tak jsem postavila do těchto voleb novou kandidátku z lidí, kteří nepůjdou našemu starostovi na ruku.
V současné době je na radnici panika, že vzniklo něco samostatně bez dřívějších dohod, a to spontánně a hlavně samo se svým vlastním programem a svobodnými názory.
Přeji si, aby po volbách v říjnu 2014 už neplatila věc, že starosta nedořekne větu před hlasováním a všichni zastupitelé dříve zvedají ruce nahoru, aby to odsouhlasili. Tohle jsem viděla na vlastní oči, a proto je mi jejich počínání naprosto jasné.

JUDr. Iva Rudolecká
Naši zastupitelé za 50.000 Kč pro město odpustili mnohamilionovou pokutu

Napsat komentář