Josefovský most

Na posledním zasedání Zastupitelstva 28. 8. se někteří zastupitelé zajíkali úspěchem, že dle auditu hospodaření města za rok 2013 je nízká zadluženost Jaroměře v hodnocení B+ při vypočteném podílu závazků na rozpočtu 5,79% (podíl dluhu/rozpočtovým příjmům*100). Jistě to budou i ve Zpravodaji vydávat za svůj úspěch. ALE POZOR, jedná se o audit hospodaření za rok 2013. Současná realita je již v roce 2014 jiná! Zastupitelstvo letos schválilo kontokorent ve výši 10 mil. Kč na průběžné financování v současnosti zbytečné pasáže v č.p. 49 z náměstí ČSA na palouk Na Valech. Rovněž schválili letos úvěr ve výši 16 mil. Kč, aby byly peníze alespoň do konce roku na financování stavby lávky místo mostu Komenského. Jen při započtení schváleného úvěru na 16 mil. Kč (bez započítání kontokorentního debetu ke konci roku) se již podíl závazků na rozpočtu zvyšuje z 5,79% v roce 2013 na současných 10,9% v roce 2014 (tedy skoro na dvojnásobek). Pokud by nebyly městu v budoucnu dány na tuto lávku státní dotace, muselo by se město zadlužit nejméně o dalších 11 mil Kč, neb lávka má stát neuvěřitelných 27,2 mil. Kč, pokud se při její stavbě ovšem neobjeví další vícepráce a tím i její další zdražení. Město musí v roce 2015 doplatit splátku necelých 2 mil. Kč za projekt energetických úspor. Také až do roku 2020 (!!!!) bude každoročně splácet 2,7 mil. Kč za ASVAJ. Dosti na pováženou je v auditu hospodaření za rok 2013 podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města ve výši přesahující 7%. S přijímáním dalších úvěrů se ovšem tento stav zhoršuje.

Hlavním problémem však zůstává skrytá OBROVSKÁ VNITŘNÍ ZADLUŽENOST města. Ta je způsobena zchátralostí města zanedbáním řádné péče a oprav, což si v blízké budoucnosti vyžádá obrovské finanční náklady. Stačí vyjmenovat několik příkladů, jako je zoufalý stav Tyršova mostu na Labi u pošty nebo zrezivělý železný most pod Josefovem, úděsný stav náměstí ČSA v Jaroměři. Ale i další části města zoufale potřebují opravy – Josefov, Starý Ples atd. Přitom do Josefova mohly přijít obrovské dotace z Norských fondů, ale to by musela být splněna podmínka ve třetím bodě v čestném prohlášení žadatele o dotaci, že proti statutárním zástupcům žadatele není zahájeno nebo vedeno trestní stíhání viz. http://www.norskefondy.cz/?page_id=77.

Takže závěrem, až se budou současní představitelé města chlubit výborným hospodařením, tak není v současnosti vše tak, jak se prezentuje.

Ing. Otto Salač, CSc.
Není vše tak, jak se to radnicí prezentuje

Napsat komentář