censor

Vyšel Zpravodaj č. 6/2017, ve kterém je na straně č. 3 příspěvek Zpravodaje, že v minulém č. 5/2017 vyšel článek Václava Poláčka, na který bylo hodně pozitivních a negativních reakcí od čtenářů Zpravodaje. Protože existuje tiskový zákona a jiné chytré výmluvy, tak se nebudou reakce čtenářů z Jaroměře otiskovat ve Zpravodaji ve jménu civilizace apod. Václav Poláček reagoval na návštěvu prezidenta republiky, z článku jednoznačně vyznělo, že prezidenta nemá rád. Ihned po vyjití tohoto článku jsme si uvědomili, že občané podporující prezidenta republiky budou reagovat na pisatele článku. Ale i sympatizanti článku Poláčka, kteří nemají rádi prezidenta republiky. Co z toho plyne? Občané platící daně městu a logicky i Zpravodaj, mají smůlu a psali články naprosto zbytečně, tzv. do šuplíku. Vedení města má cenzuru nebo chrání etiku a morálku města, potažmo Zpravodaje?

Jakmile otiskli článek Poláčka, tak museli „na městě“ vědět, že některým čtenářům se líbit nebude.

Úvaha o tom, že by článek Poláčka nevydali, nebylo by na co reagovat. Šlo by o cenzury nebo známé výmluvy o tiskovém zákoně nebo na zveřejnění článku není právní nárok a jiné chytré řeči, když se něco nechce udělat. Dobře udělali ve Zpravodaji, že jej otiskli. Proč neotiskli i reakce na něj? Protože vedení Zpravodaje i ostatním z tohoto periodika se to nehodilo. Ale není to poprvé ani naposledy, kdy něco neotiskli ve Zpravodaji.  Je to standardní jednání. Samozřejmě, že jde o cenzuru, ale ve jménu civilizace a dobra. Oni to myslí s vámi všemi dobře, stejně jako kdysi, kdy všichni občané museli být jedné víry, ti kteří nebyli, tak museli vlast opustit, bez majetku. Také se zakazovali určité knihy. Pokud špatné knihy zavřeli do archivu, tak to ještě šlo, ale někdy se knihy i pálily, učili o tom ve škole. Ale kdo určí, které knihy jsou ty nevhodné?!

Nyní je to i s články do Zpravodaje, kdo určuje, co je nevhodné a co je vhodné na vydání. Co se změnilo oproti minulým dobám? Hodně, protože si můžete založit web a psát si, co chcete a kdy chcete a žádný člověk, který to s vámi myslí dobře, vám do toho nebude mluvit a poučovat, co je vhodné a co je nevhodné.

Ještě je tu vzkaz pro vedení Zpravodaje, že cenzura, ač hezky zabalena do morálky a etiky je stále jenom ubohá cenzura a nic víc, nebo míň.  A proto pozdravujeme novodobé demokratické cenzory, kteří vše dělají dobře a ve jménu dobra nevydávají nevyhovující články občanů. A ještě to uvedou do Zpravodaje, aby všichni občané města si mohli přečíst, že cenzura je stále živá.

Redakce

Neotištěné příspěvky čtenářů ve Zpravodaji