Jaroměř-náměstí

Výhled cen v soupisu akcí navrhovaných do rozpočtového výhledu na období 2007, 2018 a 2019 v celkový výši 335 mil. Kč, ačkoliv má město ročně na investice 35 mil. Kč krát shora uvedené roky, tak máme jasný výsledek 105 mil. Kč! Rozdíl je mínus 230 mil. Kč. Částka 230 mil. Kč je totální ekonomická pohádka, přesto se podařilo vidět tuto rozvahu, která se mi líbila, protože tam bylo vše, co je ve městě potřeba opravit a udělat, a tedy město je zchátralé a zanedbané ve výši 230 mil. Kč. Pozor, tento výhled naši slavní zastupitelé města schválili. Matematika je na školách neoblíbený předmět, jelikož je v něm logika.

Přesto na článku Stanislavy Křižánkové mě něco opět zaujalo. Zase jim něco ujelo, a to informace akce ITI. To je program na získání dotací atd. Zastupitelé města schválili v dubnu 2016 následující:

„V období 20117 – 2019 město revolvingového úvěru 30. mil. Kč na poskytnutí podílu města a neuznatelných výdajů akcí ITI.“ 

Město má v úmyslu si vzít úvěr a zadlužit se, přičemž Volba pro Město měla na předvolebním plakátu napsáno heslo ve stylu: město bez dluhů a nezadlužovat se. Před volbami se slibuje. Po volbách se na heslo rychle zapomene.

V podstatě se zahájila předvolební kampaň, ve které se znovu uvádějí rozpočtové výhledy města na utopistických základech, když rýpal obecný zastupitel Salač, na to upozornil, tak se uvede ve Zpravodaji následující:

 „Výše prostředků, které bude možno zapojit na požadované akce, bude upřesňována po vyhodnocení hospodaření daného kalendářního roku a při sestavování rozpočtu. Přednostně budou v období 2017-2019 zařazovány akce pro řešení infrastruktury města a s přihlédnutím k vypsaným dotačním titulům.“   

Typická alibisticky nic neříkající věta o tom, že se dopředu ví pravdivá skutečnost, že rozpočtový výhled města je pohádka pro dospělé. Výhledový rozpočet města by měl být připravován v reálných možnostech města, proč pořád lidem lhát?  Je to trapné a nedůstojné vedení města. Přitom starosta je snad ekonom!?

Před minulými volbami vyšel mimořádný Zpravodaj o studii opravy náměstí. Prostě hotová věc. Už vedení města zbývá asi 2 a kousek let. Přestože jsem znám svojí důvěřivostí, tak si myslím, že to bude něco na způsob dálnice do Jaroměře. Hodně slibů a studií. Pokud bych se měl vsadit co bude dřív, zda náměstí v Jaroměři nebo dálnice do Jaroměře, sázím na dálnici.  Nejsem ochoten se vsadit stylem, že se neoholím, dokud nebude hotové náměstí, jelikož nechci mít vousy až k palcům u nohy.

images 2

Nerealistický výhled města, přesto kus pravdy v něm je