Odpovědnost zastupitelů se s přijetím nového občanského zákona č. 89/2012 Sb.  výrazně zvýšila. V současné době i nedbalostní hlasování mohou skutkově naplňovat sankcionovatelné jednání. Ze zkušenosti své právní praxe znám několik takových případů. Proto při jednáních našeho zastupitelstva mnohdy zůstávám v údivu nad „lehkostí“ rozhodování některých kolegů. Rozhodně „neprudím“, když často hlasuji proti, nebo se zdržuji hlasování. Důvod je naprosto jednoduchý, předložené materiály k jednání jsou nedopracované nebo to je změť různě doslova „zpatlaných“ a věcně nezdůvodněných podkladů.

Co si myslet například o materiálu předloženém ke schválení, který obsahuje dodatek  dodatku smlouvy, jejíž podobu musím doslova dolovat z úředníků? Ostatně tato smlouva (záměrně neuvádím její bližší identifikaci, neboť kauzální zpracování teprve připravuji) má kořeny až v roce 2009, kdy smlouva o budoucí smlouvě byla několikráte měněna následnými dodatky, posléze uzavřená kupní smlouva byla opět měněna dodatky. Jen v období od března 2009 do dubna 2012 bylo minulým zastupitelstvem přijato 14 (!) různých usnesení k problematice prodeje jedněch a těch samých pozemků. „Prokousat se“ všemi smlouvami a zmapovat skutečný význam postupných změn je skoro nemožné, protože úředníci předkládají k projednání jen neúplné podklady. Otázku jejich nekompetence či záměru takového postupu zatím neřeším. A tak se nelze divit, že třeba jen tento jediný materiál musel být stažen z jednání zastupitelů již dvakráte (3. 2. 2015 a následně i 24. 3. 2015). Obdobných majetkových materiálů zastupitelstva bylo k „dopracování“ staženo (odloženo) více.

Co dodat? Jen to, že řada kolegů v zastupitelstvu si patrně neuvědomuje, že jsou v rámci plnění své funkce řádných hospodářů obecního majetku povinni mj. zkoumat a kriticky posuzovat podklady, které jim jsou pro příslušný návrh usnesení úředníky předkládány tak, aby byli schopni při každém jednotlivém hlasování odůvodnit své hlasovací rozhodnutí jinak než podle starostenské ručky, jejich hlasování předurčující. Lehkost a lehkomyslnost bytí může vést k úletům, ale i k ošklivým pádům, bohužel nejen jednotlivců, kteří se na nich podíleli, ale i celé naší milé obce.

JUDr. Iva Rudolecká

Neznalost zákona neomlouvá

Napsat komentář