Noční kostel fin

Dne 29.5.2015 byl otevřený pro veřejnost kostel Sv. Mikuláše v Jaroměři, a to v rámci akce, která probíhá v České republice již několik let pod názvem Noc kostelů. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si kryptu s mumiemi, zde měla velmi zajímavý a odborný výklad Ing. Pavla Karásková. V kostele provázela Mgr. Sylvie Bečáková a její výklad o historii budovy a inventáři kostela byl stejně zajímavý. Na kruchtě měl výstavu a ukázku varhan Ing. Jan Kočí. Výstava byla o děkanech Sv. Mikuláše za nějaké období. Výstava knih, o varhanách apod. Tuto výstavu připravil právě Ing. Jan Kočí, což muselo být velmi pracné a namáhavé. Dokonce mu to narušovalo rodinný život, jelikož vše připravoval po večerech místo toho, aby se věnoval ženě! Tato informace je ověřená od jeho známého. V klidu si na toto téma může udělat doktorandskou práci. Jeho rozsáhlá práce se starými daty ke kostelu Sv. Mikuláše musela být neuvěřitelně složitá a tzv. piplačka. Nejvíce mě pobavily některé děti, které se těšily právě na prohlídku krypty s mumiemi. Návštěvnost kostela Sv. Mikuláše byla ten den velice vysoká, což jistě organizátorům udělalo velkou radost.

Všem, kteří tuto akci připravili a uskutečnili, blahopřeji k povedenému dílu.   

Mgr. David Jevčák

Noc kostelů ve Sv. Mikuláši