Rada zvolená Zastupitelstvem čítá 7 členů (starosta Ing. J. Klepsa VPM + místostarosta J. Kubina ANO + J. Horáček VPM + Mgr. J. Hovorka ANO + I. Kubková VPM + R. Polák ČSSD + F. Vrabec KSČM) a má jak značnou odpovědnost, tak i značné pravomoci při správě města. Jak ale tito lidé pracují??? Zaráží mne, že v poslední době NIC-MOC!! Co mne k tomuto tvrzení vede? Především účast těchto volených a placených radních na zasedáních Rady. Stačí se podívat třeba na usnesení Rady z 18. února a občan uvidí, že jednání a hlasování se účastnilo jen 5 radních a občas pouze 4 radní. Jeden by si řekl, asi chřipka, či mor řádí v Jaroměři. Když se však občan podívá na další usnesení Rady z 25. února, tak u jednotlivých hlasování uvidí, že jednání se účastnili pouze 4 radní !!!!

Tak tohle je už opravdu na pováženou, protože minimální počet na jednání přítomných radních jsou 4 pro přijetí usnesení! Je tu otázka, proč se tito lidé zvolili do Rady, když tam nechodí? Když nemá někdo čas, zdravotní a životní sílu nebo zájem vykonávat tuto funkci, tak ať REZIGNUJE! Z mého pohledu neúčast na jednáních Rady omlouvá pouze vlastní smrt a to doložená pomocí parte smiley-163510_640.

Ing. Otto Salač, CSc.

zastupitel

Odpovědná práce

Napsat komentář