V úterý 25. listopadu 2014 od 15.30 hodin se v zasedací síni ZŠ Na Ostrově uskuteční druhé veřejné zasedání Zastupitelstva. Pro toto zasedání jsem připravil k projednání a schválení dva materiály, které jsem přes podatelnu MěÚ podal 10. listopadu. Oba materiály si může veřejnost přečíst v plném znění na http://jaromer-nasdomov.cz/ .

Prvním návrhem je Zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstev“.  Občané většinou vůbec nevědí, co zastupitelé konkrétně při svém jednání schvalují. Většinou starosta v minulosti řekl jen číslo jednací materiálu a potom návrh na usnesení. TO JE ŠPATNĚ. Proto po vzoru jiných měst (ty to praktikují již mnoho let) navrhuji v předstihu před jednáním cca 7 dnů zveřejnit na webu města úplné materiály pro zastupitele, ovšem očištěné od chráněných údajů. Lidé tak budou vědět, co se bude projednávat a to včetně podkladů. Potom občan, kterého se to bude dotýkat, nebo jej to bude zajímat, může přijít na jednání Zastupitelstva a tam k dané věci vystoupit se svým stanoviskem. Slovo mu musí být uděleno.

Druhým materiálem je „Snížení dolní hranice povinně uveřejňovaných veřejných zakázek městem Jaroměř“ na https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-jaromer_673/ . Ze zákona má město povinnost zveřejňovat veřejné zakázky (a to včetně smluv) až od částek převyšujících hodnotu půl milionu korun. Řada města sama z důvodu větší transparentnosti svého hospodaření si tuto hranici zpřísnila. Některá města zveřejňují všechny veřejné zakázky. Já navrhuji zveřejňovat zakázky přesahující částku 50 tis. Kč. Každý občan si bude moci u těchto zakázek přečíst vše o zadání zakázky i o podmínkách jejího získání.

Všechny v komunálních volbách v Jaroměři kandidující strany, s výjimkou Volby pro město, měly ve svém programu nějakou formou deklarovanou „otevřenou radnici“. Tedy zveřejňování materiálů a informací z orgánů města a z radnice. Proto předpokládám, že pro moje návrhy zvedne ruku nejméně 14 zastupitelů, ovšem pokud strany ve svých volebních programech veřejnosti nelhaly. Jsem proto připraven po jednání 25. 11. zveřejnit na webu jmenovitě ty zastupitele, kteří pro předložené návrhy nehlasovali, nebo se hlasování zdrželi (ve své podstatě to vyjde na stejně).

Ing. Otto Salač, CSc., zastupitel

Otevřená společnost = otevřené město

Napsat komentář