„Níže uvedený dopis jsem odeslal jako příspěvek do červnového čísla Jaroměřského Zpravodaje.   Redakce Zpravodaje odmítla text zveřejnit z důvodu, že k tomuto tématu již příspěvky byly publikovány.  Proto prosím  o zveřejnění na portálu bezcenzury.cz.“

V poslední době se v jaroměřské veřejnosti diskutuje o záměru na zrušení sochy „Rudoarmějce“ a její nahrazení jiným památníkem. Veřejnost byla v  jaroměřském Zpravodaji seznámena s návrhy na nový památník a v posledním čísle tohoto periodika byla dokonce vyhlášena anketa, zda sochu ponechat nebo postavit památník nový. A to údajně z důvodu různosti, názorů samých členů zastupitelstva ale i  petice části občanů za zachování památníku v současném stavu.

Památník je umístěn na rohu náměstí Dukelských hrdinů a, pokud je mi známo, byl postaven také jako náhrada za Dukelskou mohylu u křižovatky Na Špici, odstraněnou v důsledku rekonstrukce křižovatky.

Z tohoto důvodu je nutno postavu bojovníka pokládat ne za „ Rudoarmějce“ či dokonce okupanta, ale za symbol všech vojáků padlých na Dukle a celé východní frontě, ať již to byli Rusové, Češi a Slováci ze Svobodova čs. armádního sboru, Poláci, Rumuni i vojáci jiných národností.

Případné odstranění sochy je proto políčkem nejen do tváří všech padlých hrdinů, ale i do tváří jejich marně čekájících matek, manželek a dětí.

Ať se jedná o Ivana z vesničky za Uralem, Andreje z Východního Slovenska Nebo Wlodka z Polského Těšína. Ti všichni padli za naší svobodu jen s jednou myšlenkou. Vyhnat Němce z Československa. A všichni měli uniformu stejnou jako voják na našem památníku.

Proto pokládám záměr na odstranění sochy  za hanebný a opovrženíhodný úmysl, se kterým se žádný slušný člověk, a věřím že i drtivá většina z vás zastupitelů,  nemůže ztotožnit ani jej akceptovat.

Vždyť v Jaroměři máme s odstraňováním soch již svoje zkušenosti. Zničena byla socha T.G. Masaryka, pomník legionáře Halbicha před divadlem a jiné.  Za odstraněním těchto pomníků stáli němečtí nacisté a posléze, v případě sochy T.G.M., jaroměřská spodina z příkazu KSČ. Opravdu hodláme kráčet v jejich šlépějích ?

Ale celá tato kauza „památník“ má ještě jeden aspekt.  V současné době se příslušný odbor MO i jiné organizace snaží o obnovu válečných hrobů a památníků českých legionářů v Ruské federaci. V mnoha případech  se nesetkávají se vstřícností místních orgánů  s tím, že ani u  nás  dostatečně nepečujeme o hroby a památníky padlých Rusů. Nedávejme zbytečně  záminku k těmto obstrukcím a nestěžujme práci našim lidem.

Nakonec mám ještě osobní poznámku. V historii naší republiky došlo ke zbourání řady soch a památníků. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, pomník maršála Radeckého na náměstí Malostranském, desítky pomníků T.G.Masaryka a jiných významných postav po roce 1948.

Před zraky historie ani jeden z těchto činů neobstál (kromě odstranění soch několika vrahů z historie nedávné), ale naopak se ukázalo, že tyto počiny byly téměř bez výjimky dílem lidí podlých, pohybujících se v samém suterénu společnosti. Tyto škody se dnes velmi těžko napravují a někdy je to anabáze na desítky let, viz snahy o obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Proto vás, vážené paní zastupitelkyně a vážení páni zastupitele prosím.

Nebourejte v Jaroměři už žádný pomník. Nedělejte to.

Autor: Ing. Oldřich Španiel

 

Otevřený dopis zastupitelům města Jaroměře